Skip to content

Afløsning i hjemmet

SEL §84 stk. 1

Hvad består indsatsen af?

Når forældre til et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for aflastning for at sikre, at barnet kan blive boende hjemme og trives, kan Sivitas tilbyde en afløsning i hjemmet.

Hvordan implementerer Sivitas en afløsning i hjemmet?

Vores konsulenter samarbejder med familien om at afløse i situationer hvor forældrene er nødt til at forlade hjemmet for at arbejde, eller i situationer hvor de belastes så meget af situationen i hjemmet, at de udvikler egne problemer.

Vi indsætter en fagperson, med specialviden der matcher barnets fysiske eller psykiske udfordringer, til at aflaste i hjemmet så hverdagen kan fungere. Konsulenten giver støtte til de praktiske gøremål og udgør pladsen for en voksen i hjemmet, der også kan tage sig af barnets behov.

Vores afløsningsindsats er fleksibel. Afløsningstidspunkterne kan planlægges ned til en uge ad gangen – og ændringer eller opsigelse af selve indsatsen kan også ændres med hhv. to og fire ugers varsel.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til familiens situation.

For at lette samarbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en flersproget konsulent til familier, hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring en afløsning i hjemmet, enten akut eller på sigt, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk