Antallet af anbringelser skal ned

I Sivitas tager vi medansvar. Vi mener, forældreinddragelse spiller en central rolle i forebyggelsen af anbringelser.

Når Mette Frederiksen sætter fokus på anbringelser af børn og unge i sin nytårstale, er det ikke uden grund. I 2018 blev 13.823 børn anbragt. Det tal skal ned.

De fleste af os kan nok hurtigt blive enige om, at alle børn skal have de bedste chancer for et godt liv. Vores livschancer grundlægges i de allerførste leveår, og barnets nære relationer er utrolig vigtige for, at barnet kan udvikle sig i en positiv retning. Det handler derfor om at iværksætte en tidlig indsats for at forebygge anbringelser, da disse i sig selv hverken er nok eller løsningen. Det mener blandt andre Kamille Marie Pöckel, adjunkt ved VIA University College, og hun flankeres af Socialstyrelsen, der bakker op om en tidlig indsats med udgangspunkt i barnets og forældrenes egne ressourcer.

Opfølgning, der giver mening
Hos Sivitas er vi ikke i tvivl om, at det er den familierettede indsats, der skal støtte barnets trivsel, udvikling, sundhed og læring. Vi ved af erfaring, at et tværfagligt samarbejde omkring barnet er essentielt. Løbende opfølgning og tæt kontakt med familien skal udføres af de bedste

fagfolk, der kan bidrage med de specifikke kompetencer, som familien og barnet mangler.

Den tætte kontakt til familierne er derfor kernen i vores arbejde. Vi er brobyggere. Vi samarbejder med alle instanser omkring barnet og familien, og vi følger familien tæt i hjemmet, til fritidsaktiviteter og i andre sociale sammenhænge. Vores kompetente konsulenter deler sprogfællesskab med familier fra etniske minoritetsgrupper, og de besidder de kulturelle færdigheder, der matcher familiernes baggrunde. Det betyder, at vi kan arbejde i dybden og nå ind til essensen af de problematikker og udfordringer, disse familier står overfor. Vi fokuserer på forebyggende indsatser, hvor forældreinddragelse er helt essentiel. Vi tror nemlig på, at det kan sikre, at langt færre børn og unge fremadrettet bliver anbragt.

Vi har hentet information fra Danmarks Statistik samt fra følgende artikel af adjunkt Kamille Marie Pöckel: https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/inspiration/hvad-er-tidlig-indsats-og-hvorfor-tidlig-indsats