CHRISTOPHE

SPECIALPÆDAGOGISK KONSULENT

“Med 14 års erfaring og viden inden for vores felt, ved jeg, at nysgerrighed er et vigtigt redskab i vores arbejde. Gennem nysgerrighed på borgernes situationer, skaber jeg et helhedsbillede af deres behov. Jeg møder borgerne dér, hvor de er, og i fællesskab bevæger vi os fremad mod en bedre tilværelse. Samtidigt hjælper jeg borgerne med at opnå indsigt i og forståelse af det danske samfund.

Christophe er uddannet pædagog og har de sidste mange år arbejdet som familiekonsulent for flygtninge.  Han har tidligere arbejdet på en døgninstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

Mail: christophe@sivitas.dk