Den nære relation er afgørende

Vi tager afsæt i forældreinddragelse og vejledning, mens det endelige ansvar ligger hos forældrene selv.

Vi arbejder med forebyggelse af anbringelse hos familier med anden etnisk baggrund end dansk. Vores konsulenter arbejder med flere metoder, når de er ude hos familierne. Fællesnævneren er dog altid en holistisk og transparent tilgang.

Vores løbende opfølgningsmøder med forældrene (LOM), ser vi som en helt afgørende faktor for et frugtbart samarbejde. Her mødes vores konsulenter ugentligt med forældrene uden børnenes tilstedeværelse. Forældreinddragelsen handler særligt om at sætte realistiske mål for familiens udvikling og de situationer, der udspiller sig i familien. I Sivitas er vores fokus derfor at sikre, at forældreinddragelsen giver mening og skaber motivation.

Forældreinddragelse: en case story
Vores konsulenter møder dagligt familier, der har svært ved selv at finde overskud og værktøjer til at håndtere de problemer, de står overfor. Vores to konsulenter, Elnaz og Ziba, fortæller om et nært samarbejde med en familie, hvor forældrene har været udfordret – ikke bare i samarbejdet med hinanden og om opdragelsesstil, men de har også haft svært ved at mærke deres børns følelsesmæssige behov. Det ene af børnene gjorde skade på sig selv og tidligere indsatser i hjemmet har været en dårlig oplevelse for familien.

Kommunen valgte, at der skulle laves en ny indsats for at forebygge anbringelse af børnene – og det skete i samarbejde med Sivitas. Her har det været helt centralt og værdifuldt for de løbende samtaler (LOM), at Elnaz og Ziba delte sprogfællesskab med familien. I den indledende fase har de to konsulenter dagligt besøgt familien for at skabe tillid og et konstruktivt samarbejde, der hurtigt viste sig som positive fremskridt i tilgangen til børnene og i forældreinddragelsen.

“Fundamentet for at skabe et godt samarbejde med en familie er den gode relation. Det, at vi taler et fælles sprog, og genkendelsen gennem de daglige besøg, har været et virkeligt godt udgangspunkt for en god og tryg relation”, fortæller Ziba.

Anerkendelse og motivation
Den nære relation er hele grundlaget for vores arbejde. Konsulenterne vejleder, mens forældrene selv tager beslutningerne, da det er dem, der kender deres liv og ressourcer bedst. Forældrene får redskaber, de kan arbejde med, vejledning og sparring, og de har det endelige ansvar for at implementere de værktøjer, de får i deres hverdag. Derfor skal arbejdet også give mening for dem:

“Vi motiverer forældrene og anerkender deres fremskridt. Vi sørger for at stille spørgsmål, ikke give svar. Svarene skal komme fra forældrene selv. Gennem konkrete eksempler, vi har observeret i familien, snakker vi om behov, følelser og handlingsmuligheder. En konkret situation har været den unge, der græder, uden at forældrene har reageret. Så har vi snakket om behov for trøst, og hvordan trøst kan tage form” forklarer Elnaz.

Der er mange tilgange, der kan bringes i spil, når anbringelse skal forebygges. Elnaz og Ziba er dog ikke i tvivl om, at LOM er en afgørende faktor. Og familiens nuværende situation er et tydeligt eksempel på, at det virker: I dag er der ikke længere behov for daglige besøg af konsulenterne, barnet gør ikke længere skade på sig selv, forældrene sætter grænser for børnene, de er opmærksomme på børnene og tilbringer meget mere tid sammen som familie.

Du kan læse mere om LOM i vores artikel ”Effektiv forældreinddragelse” eller tilmelde dig vores faglige fødselsdag onsdag d. 5. februar, hvor der vil blive holdt oplæg om netop denne tilgang.