Derfor forsøger forældre at få stillet diagnoser til deres børn

En ny undersøgelse viser, at børn med diagnoser har lettere ved at få støtte. Mette With Hagensen, landsformand for foreningen Skole og Forældre, siger, at dette er et problem. Børn skal have hjælp, hvis de har det svært, det skal ikke være diagnosen, som afgør, om de får det. Hendes synspunkt er helt rigtig.

Læs mere om undersøgelsen og problemstillingen i artiklen hos Berlingske.dk her: https://www.b.dk/nationalt/derfor-forsoeger-foraeldre-at-faa-stillet-diagnoser-til-deres-boern 

 

Foto: Steffen Ortmann

Foto: Katinka Hustad

Foto: Søren Bidstrup

Foto: ERIK REFNER