Skip to content

Effektiv forældreinddragelse

Løbende opfølgningsmøder er vejen til positive resultater

I Sivitas har vi udviklet metoden LOM, løbende opfølgningsmetode. Gennem kontinuerlige opfølgningssamtaler mellem forældre og vores familiekonsulenter, sikrer vi forældreinddragelse, støtte til forældre, fokus på de positive fremskridt og en konstruktiv tilgang til fremtidige handlingsmuligheder.

Familiekonsulenterne skal inddrage forældrene i indsatser, de skal støtte dem og anerkende dem for deres fremskridt, og forældrene skal forstå målet med indsatsen og deltage aktivt i deres børns udvikling og trivsel. Vi tror på, det er den bedste måde at skabe en bedre fremtid for familierne på. For at sikre denne udvikling i familierne, anvender vi LOM.

LOM kan anvendes i arbejdet med familier med børn og unge i alderen 0 til 18 år. Den tager dog sit udgangspunkt i og med forældrene. Metoden består af tre pinde; observationer af hele familien, opfølgningsmøder med forældrene og mikromål.

Interaktion og konstruktivt samspil

Familiekonsulenterne observerer, når de er hos familierne, og noterer sig, hvad der fungerer, og hvad familierne kan arbejde med. Dét bliver udgangspunktet for opfølgningsmøderne, der afholdes hver tredje eller hver fjerde uge – alt efter behov. Her fortæller familiekonsulenterne om konkrete situationer, de har set udspille sig i familien, og de snakker om interaktionen mellem forældre og børn. Hvordan reagerer de på hinandens initiativer og adfærd? Dermed hjælper familiekonsulenterne forældrene til at få øje på, hvilke reaktioner, der er hensigtsmæssige og skaber et konstruktivt samspil i familien.

Til opfølgningsmøderne arbejder familierne og familiekonsulenterne med mikromål – undermål til delmål – der dermed er mindre, og som for mange forældre virker mere overskuelige end delmålene. Mikromålene bliver sat fra møde til møde, og de skal sikre, at der altid er små fremskridt at spore. Det er familiekonsulenternes opgave at rådgive om, hvordan forældrene kan arbejde aktivt med mikromålene.

Mikromål og den gode proces

Mikromålene bliver udgangspunktet for opfølgningsmøderne. Familiekonsulenterne lægger ud med at anerkende forældrene for de fremskridt, de har observeret siden sidste opfølgningsmøde, og de fremhæver konkrete situationer, de har observeret hos familien. Dermed oplever de fleste forældre at blive set og forstået, og forældrene selv ser håndgribelige eksempler på deres egne fremskridt.

Næste skridt er at lave nye mikromål, som forældrene skal arbejde med frem til næste møde. Også her tager familiekonsulenterne udgangspunkt i konkrete eksempler fra familien. De inddrager forældrene, så det bliver en dialog, og forældrene selv forstår og erkender, hvilke handlings- og reaktionsmønstre de kan arbejde konstruktivt med.

Det er desuden vigtigt for en god proces, at familiekonsulenterne på det første møde introducerer forældrene til metodens formål og forløb. Dertil skal familiekonsulenterne også høre om og forstå forældrenes mål og drømme for deres børn, så de på bedst mulig vis kan støtte forældrene i at opnå deres håb for fremtiden.

Gennem LOM sikrer familiekonsulenterne, at forældrene aktivt inddrages i indsatsen, og de støtter forældrene i at varetage børnenes behov på bedste vis. De løbende opfølgninger giver forældrene konkrete eksempler og forklaringer, der viser, at de arbejder i en positiv retning og hele tiden skaber en opmærksomhed på deres fremskridt og forbedringsmuligheder. I Sivitas er vi lige nu i gang med en effektmåling af metoden, så vi derved sikrer kvaliteten og virkningen af den.

Til opfølgningsmøderne peger familiekonsulenterne på konkrete situationer, de har set udspille sig i hjemmet. Eksemplerne bruges både til anerkendelse af forældrenes fremskridt og som udgangspunkt for at tale om, hvordan forældrene kan handle mere konstruktivt fremadrettet.

Janes familie fik ro på, da MARTIN kom

Når man føler sig i klemme i systemet og familien har det svært, kan det være en stor mundfuld også at skulle acceptere, at få en fremmed ind i hjemmet

Vejen til balance i overvåget samvær

Mødet imellem anbragte børn og deres forældre i overvåget samvær, er en hårfin balance imellem barnets sikkerhed og hele familiens følelser. Læs her, hvilke refleksioner vores Faglige Leder JULIE gør

Relationen skaber resultater

Arbejdet i familier hvor der er modstand imod indsatsen, kan være en hård nød at knække. Læs her hvordan MARTIN har løst det med stærk relationsdannelse og et overraskende dejligt

Job i Sivitas har givet Amira frihed

Vores nye køkken- og rengøringsmedarbejder, AMIRA, har opnået sin drøm om større økonomisk uafhængighed gennem sin ansættelse i Sivitas. Siden februar har vi i Sivitas nydt godt af Amiras gode