Skip to content

Effektiv forældreinddragelse

Løbende opfølgningsmøder er vejen til positive resultater

I Sivitas har vi udviklet metoden LOM, løbende opfølgningsmetode. Gennem kontinuerlige opfølgningssamtaler mellem forældre og vores familiekonsulenter, sikrer vi forældreinddragelse, støtte til forældre, fokus på de positive fremskridt og en konstruktiv tilgang til fremtidige handlingsmuligheder.

Familiekonsulenterne skal inddrage forældrene i indsatser, de skal støtte dem og anerkende dem for deres fremskridt, og forældrene skal forstå målet med indsatsen og deltage aktivt i deres børns udvikling og trivsel. Vi tror på, det er den bedste måde at skabe en bedre fremtid for familierne på. For at sikre denne udvikling i familierne, anvender vi LOM.

LOM kan anvendes i arbejdet med familier med børn og unge i alderen 0 til 18 år. Den tager dog sit udgangspunkt i og med forældrene. Metoden består af tre pinde; observationer af hele familien, opfølgningsmøder med forældrene og mikromål.

Interaktion og konstruktivt samspil

Familiekonsulenterne observerer, når de er hos familierne, og noterer sig, hvad der fungerer, og hvad familierne kan arbejde med. Dét bliver udgangspunktet for opfølgningsmøderne, der afholdes hver tredje eller hver fjerde uge – alt efter behov. Her fortæller familiekonsulenterne om konkrete situationer, de har set udspille sig i familien, og de snakker om interaktionen mellem forældre og børn. Hvordan reagerer de på hinandens initiativer og adfærd? Dermed hjælper familiekonsulenterne forældrene til at få øje på, hvilke reaktioner, der er hensigtsmæssige og skaber et konstruktivt samspil i familien.

Til opfølgningsmøderne arbejder familierne og familiekonsulenterne med mikromål – undermål til delmål – der dermed er mindre, og som for mange forældre virker mere overskuelige end delmålene. Mikromålene bliver sat fra møde til møde, og de skal sikre, at der altid er små fremskridt at spore. Det er familiekonsulenternes opgave at rådgive om, hvordan forældrene kan arbejde aktivt med mikromålene.

Mikromål og den gode proces

Mikromålene bliver udgangspunktet for opfølgningsmøderne. Familiekonsulenterne lægger ud med at anerkende forældrene for de fremskridt, de har observeret siden sidste opfølgningsmøde, og de fremhæver konkrete situationer, de har observeret hos familien. Dermed oplever de fleste forældre at blive set og forstået, og forældrene selv ser håndgribelige eksempler på deres egne fremskridt.

Næste skridt er at lave nye mikromål, som forældrene skal arbejde med frem til næste møde. Også her tager familiekonsulenterne udgangspunkt i konkrete eksempler fra familien. De inddrager forældrene, så det bliver en dialog, og forældrene selv forstår og erkender, hvilke handlings- og reaktionsmønstre de kan arbejde konstruktivt med.

Det er desuden vigtigt for en god proces, at familiekonsulenterne på det første møde introducerer forældrene til metodens formål og forløb. Dertil skal familiekonsulenterne også høre om og forstå forældrenes mål og drømme for deres børn, så de på bedst mulig vis kan støtte forældrene i at opnå deres håb for fremtiden.

Gennem LOM sikrer familiekonsulenterne, at forældrene aktivt inddrages i indsatsen, og de støtter forældrene i at varetage børnenes behov på bedste vis. De løbende opfølgninger giver forældrene konkrete eksempler og forklaringer, der viser, at de arbejder i en positiv retning og hele tiden skaber en opmærksomhed på deres fremskridt og forbedringsmuligheder. I Sivitas er vi lige nu i gang med en effektmåling af metoden, så vi derved sikrer kvaliteten og virkningen af den.

Til opfølgningsmøderne peger familiekonsulenterne på konkrete situationer, de har set udspille sig i hjemmet. Eksemplerne bruges både til anerkendelse af forældrenes fremskridt og som udgangspunkt for at tale om, hvordan forældrene kan handle mere konstruktivt fremadrettet.

Sådan kan du blive klogere på dig selv og andre

Hvad gør man, når man står overfor en kompleks problemstilling i en indsats – når relationen er gået i hårdknude og man har brug for at vide hvorfor, så man

Socialt arbejde under corona

I foråret 2020 stod Sivitas i en ny situation og mødte nye dilemmaer i det sociale arbejde. Først og fremmest skulle vi finde ud af, hvordan vi både passede på

Nært samarbejde med rådgiver og klar kommunikation med familien giver gode udfald

I en akutsag har vi oplevet store fremskridt på kort tid. Forældre og børn har taget godt imod konsulenterne og været åbne for at arbejde med forholdene i familien. Nøglen

Forældreinddragelse kan forhindre anbringelse

I Sivitas arbejder vi med forebyggelse af anbringelser, blandt andet ved at sætte fokus på forældrekompetencer. Vi har konkret erfaring med, hvordan inddragelse af forældre kan skabe store ændringer i

Vi bruger cookies til nogle funktionaliteter på vores website for at få det til at fungere korrekt, indsamle analyser for at forstå og forbedre en besøgendes oplevelse og til personlig annoncering.  Læs vores cookie- og privatlivspolitik