ELNAZ

MOTIVATIONSCOACH/KONSULENT

Målet for indsatsen i familierne er at løfte forældrenes tro på, at de kan give deres børn en god opvækst under de givne omstændigheder, så der fremadrettet ikke er brug for støtte i hjemmet. Mit fokus er derfor at motivere, støtte og vejlede forældre og børn og samtidig agere tovholder for vores samarbejdspartnere, så vi sammen kan skabe et holistisk billede af behovet for støtte i familierne.

Elnaz er uddannet pædagog og motivationscoach, og hun har i mange år arbejdet med børn og unge, blandt andet uledsagede flygtningebørn og –unge på døgninstitution og omsorgssvigtede børn og unge på behandlingshjem.

Mail: elnaz@sivitas.dk