Familiesager går hånd i hånd med beskæftigelsessager

Mange sager har ét fokus, men ofte er der også andre indsatsområder, der er vigtige at arbejde med for at skabe den bedst mulige udvikling. Vi har arbejdet med en sag, hvor det blev lige så vigtigt at arbejde med moren som med børnene.

Moren i den pågældende familie var arbejdsløs, og det havde betydning for børnene. Derfor blev det vigtigt, at moren skulle se en fremtid med mening for sig. Det blev tydeligt, at det ville få en positiv effekt på børnene, hvis hun blev mere fremadsyndende og aktiv, og hendes motivation blev et vigtigt element i sagen.

Familien var flygtet til Danmark, og moren havde endnu ikke lært det danske sprog. Hun var på daværende tidspunkt 25 år, og hun stod for det praktiske i hjemmet.

Vi fremlagde hendes ansvar for hende; at hun har et stort ansvar både for sig selv og for sine børn. Derefter begyndte vi at snakke med hende om muligheder for fremtiden. Vi lagde vægt på vigtigheden af at være en aktiv medborger, og at sprog er en vigtig del af det, og det blev en motivation for hende til at lære dansk. Vores familiekonsulent på sagen undersøgte sammen med moren jobmuligheder og tog kontakt til en jobkonsulent. De snakkede om mulige uddannelser, krav og hvordan moren kunne nå dertil – hele tiden med et fokus på moderens interesser og motivation og hvad der ville være realistisk.

I dag ved moren, hvilken uddannelse hun gerne vil have, og hvad hun gerne vil arbejde med. Hun ved, hvordan hun skal arbejde hen i mod sine mål, og hun har også en plan b, hvis hun møder bump på vejen. Hun begyndte at holde fokus på alt det, hun kunne, og på alle de kvinder hun kendte, der havde gjort det samme før hende. Det blev en motivation, og hun er blevet aktiv i sit eget liv, og det smitter i høj grad af på børnene, der nu har en gladere mor med drømme og planer for fremtiden.