Forbedringsmodellen der kan støtte op om at skabe forandringer

En download til dit daglige arbejde

Simpel men effektiv model til at skabe forandringer

Oplever du, at det nogle gange kan det være svært at få borgere til at tage imod et tilbud om hjælp, støtte, terapi mm.? Måske er borgeren uenig eller har ikke lyst til det, du som fagperson foreslår?

Når det sker, kan det hjælpe at tale om tilbuddet som et eksperiment eller noget ”vi lige prøver af”. Dermed opleves det mindre farligt for den, der skal tage imod tilbuddet. Hvis du ovenikøbet også kan fortælle, hvornår I kigger på det igen og vurderer, om det var et godt eller skidt tiltag, kan det være meget mere overskueligt at sige ja tak til, fordi borgeren ved, at der er mulighed for at evaluere det på et tidspunkt, der ligger overskueligt tæt på.

I vores arbejde i Sivitas benytter vi ofte denne forbedringsmodel, baseret på Socialstyrelsens, i samarbejde med borgerne og oplever stor succes med den. Modellen, og det tilhørende skema, kan bruges til at tale om, hvad det er, der skal prøves af, og hjælper til at forstå, hvordan man vil afprøve det, og at man vil tale om det igen.

Modellen er simpel – man følger op, evaluerer, reflekterer og endelig kan man justere målene igen, efter borgerens ønsker.

Download Sivitas’ brugervenlige version af modellen her.

Du kan finde den originale model her: https://bit.ly/3bzbRDv