Vi vender integration
på hovedet

Vi vender integration på hovedet

Mange taler om integration, men der er ikke konsensus om, hvad det er eller hvornår det er opnået. Kan dét at blive en aktiv del af samfundet kaldes integration?

 Vi vender integration på hovedet og fokuserer på ét delmål: at familier og børn trives og udvikles i daginstitution, skole og hjem, og dermed kan blive en aktiv del af samfundet. Integration er et komplekst og diffust begreb. Derfor er vi altid åbne over for at komme i dialog om, hvad integration er, og hvordan vi forholder os til begrebet.

Vi tager os altid meget gerne tid til at diskutere fænomenet integration over en kop kaffe.

Vi tilbyder

Vi er en virksomhed, som tilbyder kvalitative foranstaltninger til kommuner og bygger bro mellem borgere og systemet, når kommunen beslutter at iværksætte foranstaltninger for en familie.

PRAKTISK PÆDAGOGISK INDSATS I FAMILIEN

Vi tilbyder praktisk pædagogisk indsats i familien. Det kan være relevant, når kommunen vurderer, at familiens problemer kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet.

MODTAGELSE AF FLYGTNINGE

Vi kan hjælpe kommunerne med at modtage nytilkomne flygtninge. 

KONTAKTPERSON

Vi tilbyder støttekontaktperson til barn/ung, når barnet har brug for en fast voksenkontakt til at yde støtte på det mere personlige plan.

EFTERVÆRN

Vi tilbyder efterværn, når kommunen træffer afgørelse om, at den unge, der fylder 18 år, har behov for efterværn.

BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE

Vi tilbyder at indsamle data og information om barnet og dets omgivelser med fokus på barnet i centrum.

PSYKOLOGISK VURDERING

Vi tilbyder at foretage psykologiske undersøgelser af børn, unge og familier.

PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK BESKRIVELSE

Vi tilbyder en speciel undersøgelse, som kigger både på psykologiske, pædagogiske samt kulturelle faktorer, som muligvis har betydning for barnets eller den unges reaktioner og adfærd.

TERAPEUTISKE FORLØB

Vi tilbyder terapiforløb til børn, unge, voksne og familier – både individuelle samtaler og gruppeforløb.

KURSER

Vi tilbyder kurser til både fagfolk og forældre. 

SAGSSPARRING

Vi tilbyder sparring i forbindelse med din sag, hvor vi hjælper med at åbne op for perspektiverne på sagen og dermed også for handlemulighederne.

Tydelighed - Nysgerrighed
Målrettethed

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder.

Du kan også følge os på de sociale medier og få de seneste opdateringer.