Grundlæggeren

Shadman Salih

Grundlægger og indehaver af Sivitas

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i socialt arbejde fra Aalborg Universitet.

Under kandidatuddannelsen i socialt arbejde har jeg specialiseret mig i børn og familier med flygtningebaggrund. Mit speciale havde titlen ”Alle veje fører til PTSD”, og det handlede om, hvordan diagnosticeringstendensen, især PTSD-/traumediagnoser, påvirker socialarbejderne i børnefamiliearbejdet, når familien har flygtningebaggrund.

I de sidste 5 år har jeg arbejdet i Integrationsnet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg arbejdede med børn/unge og deres familier. Dette er min kerneopgave.

I de senere år har jeg, på baggrund af min uddannelse og mine erfaringer fra det socialpædagogiske arbejde, været aktiv og deltaget i debatten.

Vi er her for at hjælpe

Du er altid velkommen til at kontakt os.