Huda

UDVIKLINGSKONSULENT

“I Sivitas har vi borgernes egne oplevelser og ressourcer i centrum for på den måde at kunne skabe meningsfulde og holdbare forandringer. Vi støtter familier til selvstændigt at kunne tage sig af deres egne og deres børns liv i Danmark. Der ligger en kæmpe motivation og glæde i at kunne bidrage positivt til andre menneskers livsforløb og udvikling. Med min erfaring og viden kan jeg bidrage med et helhedsorienteret syn, hvor jeg inddrager både sociale og sundhedsmæssige aspekter i arbejdet”.

Huda er uddannet i folkesundhedsvidenskab, og hun har blandt andet arbejdet som sundhedskonsulent på et kvindehold for flygtninge med fokus på at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Mail: huda@sivitas.dk