Hvad andre siger om os

Læs hvad vores samarbejdspartnere siger om os og vores arbejde.

Helle Spanggaard
Daværende afdelingsleder
Børne- og Familiecentret, Odder Kommune

”Det lykkes Sivitas at være brobygger, fordi der er klarhed og gennemsigtighed. Både familierne og vi som kommune ved, hvad vi kan forvente og hvad der siges ja til. Alle er klar over, hvor de har hinanden i samarbejdet”.

”Sivitas har særlige kompetencer i forhold til kulturforståelse og kan tale flere sprog. Samtidig kommer alle medarbejdere med en høj grad af professionel faglighed. Når man så i forvejen har gået vejen og er blevet en del af samfundet, så taler man med familierne med en anden tyngde og autenticitet, end hvis man havde læst det i en bog. Det at have gået vejen selv vejer tungt”.

”Det betyder noget for mig, at familierne og vi som myndighed kan forvente samme grad af ordentlighed. Det har stor betydning, at man som familie kan forvente klarhed og tydelighed i forhold til hvilke rammer og på hvilket grundlag, der siges ja tak til samarbejdet. Og det har stor betydning, at der er gennemsigtighed både i forhold til, hvad familierne kan regne med og hvad myndigheden kan regne med at få for pengene, samt at der er klarhed omkring indhold, beslutningsprocesser og aftaler”.

”Sivitas har en særlig evne til ikke at tænke integration som noget, der er forbeholdt mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk, men i stedet tænke integration som noget, der er for alle. Integration handler om at være en del af den virkelighed og det fællesskab, hvor man bor - og det gælder for alle”.

”Vi har erfaringer med, at Sivitas er god til at få skabt bæredygtige relationer - måske i kraft af at der er en matching af medarbejdere til familier med samme kulturelle baggrund”.

”Sivitas har ansatte med forskellige kulturelle baggrunde og kan dermed matche medarbejdere og familier i forhold til samme kulturelle baggrund. Kendskabet til den kulturelle baggrund kan have stor betydning i forhold til at få en større indsigt i og forståelse for baggrunden for familiens problemstillinger, samt en mere klar opdeling af problemstillingerne - hvad der skal henføres til anden kultur, integration og øvrige vanskeligheder. Dette har betydning for den indsats, som tilbydes i familien, som kan blive målrettet og effektfuld”.

”Tæt kontakt er nok det, jeg har oplevet som værende med til at bygge bro mellem kommune og Sivitas”.

Tinne Korsgaard Poulsen
Socialformidler, Myndighedsafdelingen
Børne- og Familieteamet, Norddjurs Kommune

Mette Radoor
Socialrådgiver
Børne- og Familiecentret, Odder Kommune

”Med Sivitas oplever jeg et tæt samarbejde, hvor vi snakkes ved, når det er nødvendigt, og hvor der er løbende opfølgning. Jeg ved altså, hvad der foregår ude i familierne og jeg er derfor tryg ved samarbejdet”.

”Vi vælger at samarbejde med Sivitas, da deres vision ligner vores egen, idet deres primære fokus i arbejdet med flygtningefamilier er på familien og børnenes trivsel frem for integration. Jeg oplever desuden, at Sivitas lægger et stort arbejde i at hjælpe familierne til at blive selvstændige og uafhængige af offentlig hjælp”.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Eller find os på de sociale

Følg os på de sociale medier og få de seneste opdateringer fra Sivitas.