Julie

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

“Vi arbejder for at skabe gode muligheder for udvikling og trivsel, og det er min vigtigste opgave at sætte de bedst mulige rammer for dette i mit arbejde med familiekonsulenter og samarbejdspartnere. Dermed sikrer vi, at vores sociale arbejde er præget af høj faglig kvalitet, tillid mellem alle parter og en målrettethed, der skaber resultater. Det er jeg meget motiveret for at være en del af”.

Julie har en bachelor i uddannelsesvidenskab og en kandidat i pædagogisk psykologi.

Mail: julie@sivitas.dk, Tlf.: +45 42 63 43 44