Skip to content

Kurser

Lær om vores værktøjer og metoder

Vi tilbyder at komme ud og dygtiggøre dig eller jer i nogle af de værktøjer og metoder vi benytter og er virkelig skarpe på. Bestil os f.eks. til:

Løbende Opfølgningsmetode

Introduktion

Løbende Opfølgningsmetode, i daglig tale kaldet LOM, er en metode vi har udviklet i Sivitas inspireret af Marte Meo tilgangen. Formålet med LOM er at sikre, at forældrene inddrages aktivt, får tydelig feedback og deltager i barnets/børnenes udvikling og trivsel samt muliggør at forældrene får en forståelse af formålet med indsatsen og de mikromål der arbejdes med. Metoden er også uddybet i denne video.

Kursets indhold

LOM-kurset strækker sig over to dage og henvender sig til fagpersoner, der taler med forældre om deres børns udvikling og trivsel samt om støtteindsatser og deres indhold og mål. Kurset giver teoretisk og praktisk viden om metoden, og om hvordan man planlægger, igangsætter og gennemfører samtaler ud fra LOM.

Børnesamtaler

Introduktion

Samtaleskemaet, som vi har udviklet i samarbejde med Face-It, er et redskab til socialrådgivere, pædagoger og lærere, der benyttes til at strukturere en børnesamtale med. Skemaet egner sig særligt til samtaler med et barn man ikke kender, og giver mulighed for at inddrage barnet ved brug af leg og visualisering, i en formel samtale.

Kursets indhold

Børnesamtalekurset strækker sig over to dage og giver en dybdegående introduktion til de tilhørende materialer og praksisnære øvelser der sætter deltageren i stand til at bruge børnesamtalearket effektivt. Med i prisen får deltageren selve skemaet, vejledningen og et antal klistermærkeark, der benyttes i brugen af samtaleskemaet.

 

Hvordan kan jeg høre mere om Sivitas' arrangementer?

Hvis du gerne vil høre mere om vores arrangementer, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Arrangementer