Skip to content

Kvalitetsmarkører

Vi sætter kvaliteten i højsædet

Det er en helt central vision i Sivitas at levere et stykke arbejde, som er af høj kvalitet og som indebærer iagttagelse af alle vigtige etiske og faglige principper. Derfor har vi også sammensat vores rammer og hverdagspraksis på en måde, som sikrer, at vi arbejder med det, som vi har aftalt og at det faglige indhold i vores arbejde er i top.

Vi sørger for at vores medarbejdere:

 • Er uddannede socialpædagoger eller har anden, relevant uddannelse med erfaring inden for det socialpædagogiske felt
 • Holdes løbende opdateret med ny, faglig viden bl.a. via ugentlige oplæg
 • Får løbende faglig sparring på alle konkrete sagsforløb fra SIVITAS’ egne eksperter
 • Arbejder med delmål og mikromål samt opfølgning i alle sager
 • Modtager løbende faglig opkvalificering gennem kurser, oplæg og undervisning

Vi sikrer, at vores samarbejdspartnere:

 • Får løbende opfølgning på sagens udvikling
 • Ved hvad de kan forvente gennem fælles målafklaring og -opfølgning
 • Får grundigt gennemarbejdede statusbeskrivelser med tydelige observationer og opsamlende anbefalinger 

Vi udvikler os som virksomhed gennem:

 • Faglig sparring fra bl.a. vores Advisory Board ift. organisatoriske, juridiske og socialpædagogiske forhold
 • Drøftelse af dilemmaer og opmærksomhedspunkter fra vores sager
 • Udvikling og evaluering af faglige redskaber og metoder
 • Gennemgang af læringspunkter fra afsluttede sager