Skip to content

Med Martins Samværsmodel kan overvåget samvær forbedres

Da MARTIN i 2020 startede i Sivitas, var en af hans første opgaver overvåget samvær. Ved opstart af sagen søgte han understøttende faglitteratur, men opdagede, at der manglede materialer og metoder til denne type indsats. Heldigvis er der plads til nytænkning i Sivitas, så Martin udviklede en understøttende metode, i samarbejde med sin koordinator.

Under en sagsdrøftelse om de faktorer der har indvirkning på et overvåget samvær, blev Martin inspireret til at udvikle Samværsmodellen, der kan understøtte en god oplevelse for både børn og forældre under samværet. Det gode samvær bærer præg af nærvær – og det er dét, Martins model er med til at sikre.

Modpolerne Nærvær og Fravær

Samværsmodellen hjælper med at sætte fokus på det der identificeres som modpolerne Nærvær og Fravær. Fravær er de elementer der adskiller barn og forældre, hvor Nærvær er de elementer der bringer dem nærmere. Gennem samtale identificeres og nedskrives de samtaleemner og den opførsel, der styrker eller modvirker nærværet.

Modellen bruges først til at nedskrive, hvad forældrene oplever skaber nærvær og fravær, og derefter reflekterer de over, hvordan barnet oplever det samme. Når modellen er udfyldt, reflekterer forældrene over, hvordan øget nærvær opnås, og hvad det kan give.

Et vigtigt aspekt del af modellen er, at den tydeliggør, hvordan tiden til et samvær kan påvirkes af både Nærvær og Fravær. Når rammen om samværet fyldes ud af Fravær, giver det tilsvarende mindre tid til Nærvær.

Håbets model

Martin har siden modellens udvikling brugt den flittigt. Han oplever, at den giver muligheder og håb i familier, hvor forældrene føler sig magtesløse og uretfærdigt behandlet. Frustrationer under samværet mindskes og tiden bruges på en mere positiv måde.

Der er også flere anvendelsesmuligheder for modellen end i understøttet samvær. Modellen kan bruges ved indsatser i familier hvor børn har en udadreagerende adfærd, der skyldes mangel på nærvær. Og den kan endda også bruges i andre, mere eller mindre konfliktfyldte, relationer. Martin har f.eks. selv brugt den til at se indad i sit ægteskab og oplever at den kan anvendes i de fleste relationer, hvor der er et ønske om at optimere samværet.

Hvis du har lyst til at høre mere om Samværsmodellen, er du meget velkommen til at tage kontakt til os.

Janes familie fik ro på, da MARTIN kom

Når man føler sig i klemme i systemet og familien har det svært, kan det være en stor mundfuld også at skulle acceptere, at få en fremmed ind i hjemmet

Vejen til balance i overvåget samvær

Mødet imellem anbragte børn og deres forældre i overvåget samvær, er en hårfin balance imellem barnets sikkerhed og hele familiens følelser. Læs her, hvilke refleksioner vores Faglige Leder JULIE gør

Relationen skaber resultater

Arbejdet i familier hvor der er modstand imod indsatsen, kan være en hård nød at knække. Læs her hvordan MARTIN har løst det med stærk relationsdannelse og et overraskende dejligt

Job i Sivitas har givet Amira frihed

Vores nye køkken- og rengøringsmedarbejder, AMIRA, har opnået sin drøm om større økonomisk uafhængighed gennem sin ansættelse i Sivitas. Siden februar har vi i Sivitas nydt godt af Amiras gode