Mød alle os hos Sivitas

SHADMAN SALIH

INDEHAVER AF SIVITAS

Tlf.: 42 63 43 40
shadman@sivitas.dk

Jeg har altid troet på, at det er muligt at gøre en forskel i vores samfund. Derfor grundlagde jeg Sivitas. I Sivitas fokuserer vi på borgernes ressourcer, vi inddrager...

JULIE

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Tlf.: 42 63 43 44
julie@sivitas.dk

“Vi arbejder for at skabe gode muligheder for udvikling og trivsel, og det er min vigtigste opgave at sætte de bedst mulige rammer for dette...

HUDA

UDVIKLINGSKONSULENT

huda@sivitas.dk

I Sivitas har vi borgernes egne oplevelser og ressourcer i centrum for på den måde at kunne skabe meningsfulde og holdbare forandringer. Vi støtter familier til selvstændigt...

SUHAD

FAMILIEKONSULENT

suhad@sivitas.dk

I mit arbejde lægger jeg særligt vægt på at skabe gode relationer, der bygger på respekt, anerkendelse, forståelse og ligeværd. Herigennem hjælper og støtter jeg borgere...

CHRISTOPHE

SPECIALPÆDAGOGISK KONSULENT

christophe@sivitas.dk

“Med 14 års erfaring og viden inden for vores felt, ved jeg, at nysgerrighed er et vigtigt redskab i vores arbejde. Gennem nysgerrighed på borgernes situationer, skaber jeg et helhedsbillede...

KATRINE

KOMMUNIKATIONSKONSULENT

katrine@sivitas.dk

Vi arbejder for at skabe bedre vilkår for borgere, og vi sætter fokus på social integration og inklusion. Med erfaring inden for formidling og modtagelse...

ZIBA

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

ziba@sivitas.dk

“Vi arbejder for at hjælpe indvandrer- og flygtningefamilier, der har brug for støtte til at blive en del af samfundet. Et af mine vigtigste redskaber er tilgangen empowerment, der kan forstås...

ØMER

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

omer@sivitas.dk

“Jeg har altid ønsket at arbejde med integration og herigennem arbejde for, at familierne får den bedst mulige start. Og det er netop det, der er fokus i Sivitas. Gennem et godt samarbejde med...

NEBRAS

FAMILIEKONSULENT

nebras@sivitas.dk

Jeg arbejder som bindeled mellem familier og skoler, institutioner, kommuner og lignende. Ved at understøtte den enkelte borgers behov og bygge relationen på tillid, respekt...

ELNAZ

MOTIVATIONSCOACH/KONSULENT

elnaz@sivitas.dk

Målet for indsatsen i familierne er at løfte forældrenes tro på, at de kan give deres børn en god opvækst under de givne omstændigheder, så der fremadrettet ikke er brug for støtte...

MARIA

FAMILIEKONSULENT

maria@sivitas.dk

Det er et privilegium at lære familierne at kende, vejlede dem og hjælpe dem med en glidende overgang til livet i Danmark. Det er min passion og mit mål. Jeg ved fra mig selv, at det kan have...

MARIETA

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

marieta@sivitas.dk

I Sivitas inddrager vi familierne i udviklingsprocesserne, og vi tager udgangspunkt i den enkelte families behov og situation. Vores besøg sker hjemme hos familierne, og vi bliver dermed en naturlig...

PAULINA

PÆDAGOGISK KONSULENT

paulina@sivitas.dk

Det centrale i vores arbejde er at udbygge et godt samarbejde mellem den enkelte familie og miljøet omkring den. Derigennem kan vi stabilisere familiens hverdag og sikre...

SALOME

SØVNVEJLEDER/KONSULENT

salome@sivitas.dk

Sivitas er særlig, fordi vi som konsulenter kan bidrage med noget forskelligt. Kulturelt, sprogligt og fagligt. Det giver en unik fleksibilitet og frihed til at støtte familierne med...

VIVI

SOCIALRÅDGIVER OG KONSULENT

vivi@sivitas.dk

“I mit arbejde er den gode relation til familien det bærende. Jeg gør meget ud af at skabe en professionel, faglig og tryg relation, hvor ærlighed og åbenhed giver familien...

MARWA

FAMILIEKONSULENT

marwa@sivitas.dk

“I Sivitas skaber vi personlige relationer til de familier, vi kommer hos. Vi motiverer dem og anerkender deres indsats for at skabe en god hverdag...

ZIBA N.

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

ziba.n@sivitas.dk

“I Sivitas har vi alle forskellige baggrund, både fagligt og kulturelt. Vi kan trække på hinandens kompetencer og erfaringer...

VAN

FAMILIEKONSULENT

van@sivitas.dk

 

LISBETH

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Tlf.: 42 63 11 31
lisbeth@sivitas.dk

ERIKA

FAMILIEKONSULENT

erika@sivitas.dk

MARIA

PÆDAGOG OG KONSULENT

maria@sivitas.dk

ANCUTA

FAMILIEKONSULENT

ancuta@sivitas.dk

Shadman's deltagelse i debatten

I de senere år har Shadman været aktiv i debatten om flygtninge og indvandrere i Danmark.
Læs nogle af hans artikler her:

De sociale

Følg os på de sociale medier

Vi er her for at hjælpe

Du er altid velkommen til at kontakt os.