Mød alle os hos Sivitas

SHADMAN

INDEHAVER AF SIVITAS

Tlf.: 42 63 43 40
shadman@sivitas.dk

Shadman er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i socialt arbejde. Han har de seneste 10 år arbejdet med flygtninge og integration.

Shadman deltager undertiden i den offentlige debat om flygtninge og indvandrere i Danmark. Det kan du læse mere om her

JULIE

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR (PÅ BARSEL)

Tlf.: 42 63 43 44
juliet@sivitas.dk

Julie har en kandidat i pædagogisk psykologi.

MAYA

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Tlf.: 42 63 43 99
maya@sivitas.dk

Maya er uddannet socialrådgiver og har i mange år arbejdet med familier med anden etnisk baggrund.

HUDA

UDVIKLINGSKONSULENT

huda@sivitas.dk

Huda er uddannet i folkesundhedsvidenskab, og hun har blandt andet arbejdet som sundhedskonsulent på et kvindehold for flygtninge med fokus på at komme tættere på arbejdsmarkedet.

TOVE

PROJEKTUDVIKLER

Tlf.: 42 63 43 24
tove@sivitas.dk

SUHAD

FAMILIEBEHANDLER

suhad@sivitas.dk

Suhad er uddannet folkeskolelærer og har blandt andet arbejdet i modtagerklasser.

CHRISTOPHE

SPECIALPÆDAGOGISK KONSULENT

christophe@sivitas.dk

Christophe er uddannet pædagog og har de sidste mange år arbejdet som familiekonsulent for flygtninge.  Han har tidligere arbejdet på en døgninstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

KATRINE

KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Tlf.: 42 63 29 52
katrine@sivitas.dk

Katrine er uddannet i religionsvidenskab og journalistisk formidling. Hun har tidligere arbejdet med flygtninge, undervisning og kommunikation.

ZIBA

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

ziba@sivitas.dk

Ziba er uddannet socialrådgiver, og hun har tidligere arbejdet med at skabe sociale netværk for kvinder med anden etnisk baggrund.

ØMER

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

omer@sivitas.dk

Ømer er uddannet socialrådgiver og arbejder sideløbende med unge i en ungdomsklub.

NEBRAS

FAMILIEBEHANDLER

nebras@sivitas.dk

Nebras har en baggrund i uddannelses- og erhvervsvejledning og har tidligere arbejdet med vejledning af børn og unge.

ELNAZ

MOTIVATIONSCOACH/KONSULENT

elnaz@sivitas.dk

Elnaz er uddannet pædagog og motivationscoach, og hun har i mange år arbejdet med børn og unge, blandt andet uledsagede flygtningebørn og –unge på døgninstitution og omsorgssvigtede børn og unge på behandlingshjem.

MARIA

FAMILIEKONSULENT

maria@sivitas.dk

Maria er uddannet som social- og sundhedsmedhjælper og er dansk/vietnamesisk tolk. Hun har arbejdet på plejehjem i ti år og tolket for kommuner i 17 år på psykiatriske afdelinger, børnehjem og familiecentre.

MARIETA

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

marieta@sivitas.dk

Marieta er socialrådgiver og har en kandidat i socialt arbejde. Hun har tidligere arbejdet med anbragte børn på en døgninstitution og givet støtte, rådgivning og behandling til de berørte familier.

PAULINA

PÆDAGOGISK KONSULENT

paulina@sivitas.dk

Paulina har en bachelor i rehabiliteringspædagogik og en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet med børn i vuggestuealderen og op til folkeskolen.

IMAN

PÆDAGOG/KONSULENT (PÅ BARSEL)

iman@sivitas.dk

Iman er uddannet pædagog.

SALOME

SØVNVEJLEDER/KONSULENT

salome@sivitas.dk

Salome har en bachelor i psykolog og en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Hun har også tidligere arbejdet som familiekonsulent med fokus på borgere med anden etnisk baggrund.

Shadman's deltagelse i debatten

I de senere år har Shadman været aktiv i debatten om flygtninge og indvandrere i Danmark.
Læs nogle af hans artikler her:

De sociale

Følg os på de sociale medier

Vi er her for at hjælpe

Du er altid velkommen til at kontakt os.