Mød alle os hos Sivitas

SHADMAN SALIH

INDEHAVER AF SIVITAS

Tlf.: 42 63 43 40
shadman@sivitas.dk

Jeg har altid troet på, at det er muligt at gøre en forskel i vores samfund. Derfor grundlagde jeg Sivitas. I Sivitas fokuserer vi på borgernes ressourcer, vi inddrager...

JULIE

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Tlf.: 42 63 43 44
julie@sivitas.dk

“Vi arbejder for at skabe gode muligheder for udvikling og trivsel, og det er min vigtigste opgave at sætte de bedst mulige rammer for dette...

HUDA

UDVIKLINGSKONSULENT

huda@sivitas.dk

I Sivitas har vi borgernes egne oplevelser og ressourcer i centrum for på den måde at kunne skabe meningsfulde og holdbare forandringer. Vi støtter familier til selvstændigt...

SUHAD

FAMILIEKONSULENT

suhad@sivitas.dk

I mit arbejde lægger jeg særligt vægt på at skabe gode relationer, der bygger på respekt, anerkendelse, forståelse og ligeværd. Herigennem hjælper og støtter jeg borgere...

ZIBA

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

ziba@sivitas.dk

“Vi arbejder for at hjælpe indvandrer- og flygtningefamilier, der har brug for støtte til at blive en del af samfundet. Et af mine vigtigste redskaber er tilgangen empowerment, der kan forstås...

ØMER

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

omer@sivitas.dk

“Jeg har altid ønsket at arbejde med integration og herigennem arbejde for, at familierne får den bedst mulige start. Og det er netop det, der er fokus i Sivitas. Gennem et godt samarbejde med...

MARIETA

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

marieta@sivitas.dk

I Sivitas inddrager vi familierne i udviklingsprocesserne, og vi tager udgangspunkt i den enkelte families behov og situation. Vores besøg sker hjemme hos familierne, og vi bliver dermed en naturlig...

MARWA

FAMILIEKONSULENT

marwa@sivitas.dk

“I Sivitas skaber vi personlige relationer til de familier, vi kommer hos. Vi motiverer dem og anerkender deres indsats for at skabe en god hverdag...

ZIBA N.

SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT

ziba.n@sivitas.dk

“I Sivitas har vi alle forskellige baggrund, både fagligt og kulturelt. Vi kan trække på hinandens kompetencer og erfaringer...

VAN

FAMILIEKONSULENT

van@sivitas.dk

 

LISBETH

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Tlf.: 42 63 11 31
lisbeth@sivitas.dk

ERIKA

FAMILIEKONSULENT

erika@sivitas.dk

MARIA

PÆDAGOG OG KONSULENT

maria@sivitas.dk

ANCUTA

FAMILIEKONSULENT

ancuta@sivitas.dk

Shadman's deltagelse i debatten

I de senere år har Shadman været aktiv i debatten om flygtninge og indvandrere i Danmark.
Læs nogle af hans artikler her:

De sociale

Følg os på de sociale medier

Vi er her for at hjælpe

Du er altid velkommen til at kontakt os.