Tydelighed - Nysgerrighed
Målrettethed

Vores arbejdstilgang er

Tydelighed - Det er vigtigt, at alle parter er tydelige og ærlige omkring, hvad de vil, gør og ser. Først da kan vi i fællesskab sætte mål og delmål og på den måde sikre fremgang og succes hos familien. 

Nysgerrighed - I arbejdet er vi nysgerrige over for alt, hvad der foregår, og vi tør stille de svære spørgsmål, da vi ikke er berøringsangste. Derfor kan vi tage dialogen med den enkelte og spørge ind til omstændighederne og udfordringerne. 

Målrettethed - Vi arbejder målrettet i sagerne. Derfor har vi udover de aftalte mål og delmål også interne mikromål, hvilket sikrer, at vi opnår den ønskede udvikling hos familien. 

Vi er åbne over for alle metoder, idet metode blot betyder fremgangsmåde. Hvilken tilgang der er den rigtige afgøres ved at tage udgangspunkt i situationen. Familien og barnet er unikke og udfordringerne er aldrig akkurat de samme. Desuden er vores tilbud forskellige, og derfor kan man ikke altid anvende den samme metode. 

Empowerment

Empowerment er den overordnede tilgang i vores arbejde. Vi forstår empowerment som værende, at familien selv får evnen til at få kontrol over og tage ansvar for deres liv og situation. På den måde støtter vi dem i, at de i fremtiden kan handle selv uden støtte fra andre. Vi mener, at både forældre og børn besidder ressourcer, men at det kan være vanskeligt at anvende dem. Med empowerment-tilgangen kan vi ændre familiens position fra at være objekt til subjekt, fra afhængig til uafhængig, og fra at være passiv til at være aktiv i deres eget liv.

ICS

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig metode, hvor  vi kommer rundt om de faktorer, der har betydning for barnets eller den unges situation. Med ICS sikrer vi en systematisk og helhedsorienteret sagsgang, hvor vi kigger på både problemer og ressourcer. 

SOS

Signs of Safety (SOS) er en metode, hvor vi kan vurdere tegn på fare og manglende sikkerhed for barnet. Metoden  har en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi i samarbejde med familien og barnet kan skabe sikkerhed og trivsel. 

Den anerkendende tilgang 

Med den anerkendende tilgang fokuserer vi på det, der virker, og på at stille anerkendende spørgsmål. Samtidig har vi fokus på muligheder frem for begrænsninger, og fokus på det der virker frem for det, der ikke virker.

 

Motivationssamtale

Med motivationssamtalen støttes borgeren i at tackle følelser og problemer i sit liv, samt styrkes i troen på, at der kan ske forandring. Dermed kan borgeren selv træffe beslutning om at ændre sit liv på en positiv måde - og holde fast i sin beslutning.

Læring fra andre (rollemodeller) 

Ved at være kontaktperson for barnet eller den unge, kan vi med vores egne personlige historier fungere som en rollemodel og inspirere vedkommende. Desuden kan vi som rollemodel støtte barnet i overgangen fra barndom til ungdom, samt være med til at bygge bro mellem den unge og samfundet. 

Rollemodellens formål er at være aktivt lyttende og indgå i autentiske venskaber, uden at være styrende for den unge. På den måde får rollemodellen en ægte interesse i barnets eller den unges syn på og tilgang til livet.

Social læring 

Den sociale læringsmetode er rettet mod unge, der har udfordringer, og dens formål er at lære den enkelte ny adfærd og nye måder at forstå sine omgivelser på. Med social læring lærer den unge: 

  • At tage ansvar for sine handlinger
  • At vise respekt for andre mennesker omkring sig
  • At indgå i samspil med voksne og andre unge
  • At finde ud af, hvad hun/han gerne vil, kan og skal nu og i fremtiden

Narrativ samtale 

Borgeren er helt central for den narrative samtale, idet borgeren hele tiden fortolker og forstår sig selv gennem fortællinger. Derfor vil der med denne metode være fokus på at tale om problemet og udfordringerne som værende noget, der er uden for personens identitet. På den måde øges muligheden for at skabe forandring og leve det liv, som borgeren ønsker.

Netværksarbejde 

Udfordringer og problemer i familien kan i høj grad afhænge af familiens netværk, og derfor er vi opmærksomme på dette. Med netværksarbejde kan vi styrke det enkelte individ i familien samt styrke sociale relationer mellem familien og dens omgivelser, som har betydning for barnets udvikling og trivsel.

Placeholder for metode tekst

Hør mere om vores metoder

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores metoder og tilbud.

Eller find os på de sociale medier

Følg os på de sociale medier og få de seneste opdateringer fra Sivitas.