Modtagelse af flygtninge

Hvad består indsatsen af?

Når kommunen modtager flygtninge, kan Sivitas træde ind og støtte kommunen med praktisk og psykosocial hjælp til de nye borgere, så de kan få en god start i det nye samfund og skabe en velfungerende hverdag.

Hvordan implementerer Sivitas flygtningemodtagelsen?

Sivitas’ konsulenter samarbejder med de nye borgere om at få en velfungerende hverdag, både med hensyn til det praktiske og det sociale. Vi støtter dem i at opnå kontakt til lokalsamfundet og med praktiske udfordringer, med fokus på at de med tiden kan varetage dem selv. Den nye voksne borger understøttes i at afdække ressourcer og kompetencer med henblik på at komme i beskæftigelse og børnenes trivsel i skole eller institution sikres også.

Herudover kan vi også bistå forældre med krisehjælp f.eks. i forbindelse med at lytte og tale med deres børn om følelser efter flugten eller at støtte deres børn i at sætte ord på deres tanker og følelser især i forbindelse med rejsen til Danmark og mødet med det nye samfund.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til familiens situation og dokumenterer al kontakt med familien.

For at lette samarbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en flersproget konsulent til familier, hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring modtagelse af flygtninge, enten akut eller på sigt, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept