Skip to content

Oplæg

Hør om de emner vi er passionerede omkring

Vi kan bookes til at afholde oplæg alle steder i Danmark. Vi udarbejder og tilrettelægger naturligvis indholdet, så det er målrettet specifikt mod de udfordringer og behov, I står overfor. Her er nogle af de emner vi før har holdt oplæg om. Vi tager gerne ud og taler om disse, som de er, eller i en kombination:

Integrationsbegrebet til debat

Dette oplæg giver dig som fagperson viden om, hvordan du kan vælge at arbejde med mennesker, som har forskellige etniske baggrunde, uden af etniciteten alene er afgørende for vurderinger og beslutninger. Vi tager integrationsbegrebet op til diskussion og præsenterer alternative måder at se på emnet på, da ”integration” stadig er svært at definere og forstå. Vi spørger: Kan vi fjerne begrebet i det sociale arbejde? Hvad kunne stå i vejen for at droppe integrationen og blot kigge på mennesket?

Søren Kierkegaard i socialt arbejde

150 år efter Kierkegaards tid tager vi i dette oplæg fat i, hvor relevant hans tanker stadig er, og hvordan de kan anvendes i socialt arbejde. Vi kommer omkring de måder vi i Sivitas selv benytter Kierkegaard på, ved at sætte os ind i borgernes situation og udfordringer, og vi taler om hvordan vi anvender den ydmyge position til vores samarbejde med borgerne. Endelig kommer vi også ind på Kierkegaards eksistentielle spørgsmål omkring det, at blive betragtet som fremmed.

Forældreinddragelse som nøglen til børns trivsel

Når man gerne vil opnå resultater i en familie er det vigtigt at inddrage forældrene. Vi fortæller bl.a. hvordan vi i Sivitas bruger metoden Løbende Opfølgningsmetode (LOM), der sikrer denne forældreinddragelse og giver plads til at løsningerne kommer fra forældrene selv. Vi oplever at vi gennem mikromål og de faste opfølgningsmøder hurtigere opnår mål.

Fra flygtning til medborger – om mødet med nye forventninger

Her fortæller vi om de udfordringer man som flygtning kan møde i den nye hverdag – hvordan en omvæltning som denne kan give nye strukturer og roller internt i familien. Til baggrund for de udfordringer kommer vi også ind på Bachtyar Alis Ikke-sted teori om hvordan man som flygtning kan opleve at gå fra voksendom til barndom – og for nogens vedkommende aldrig vende tilbage til voksendommen.

Etnicitet i socialt arbejde

Dette oplæg handler om betydningen af etnicitet i det sociale arbejde og vigtigheden af at benytte samme tilgange i alle slags familier. I Sivitas ser vi Allan og Ali ens, og vi møder individet der hvor det er, uanset hvad deres baggrund er. Vi svarer også på spørgsmålet om, hvordan vi kan arbejde med alle borgere uden at tænke på etniciteten.

Kulturforståelse i socialt arbejde

Med dette oplæg tager vi fat i vigtigheden af at tale om, hvordan kulturforståelse påvirker socialt arbejde i familierne. Vi spørger ind til, hvor bevidste vi er omkring hvordan kulturforståelse spiller ind i vores tanker og vi påtaler problemet med at overse dette.

Opdragelse i familier med anden etnisk herkomst end dansk

Familier med anden etnisk herkomst end dansk kan ofte bruge kulturelle og religiøse forskelle som forklaring på adfærd i opdragelsen. Det kan skabe problemer for både familie og børn. Vi bruger derfor dette oplæg til at sætte fokus på de problemer, det kan medføre, samt mulige forandringsprocesser og tiltag for at vende adfærden.

Hvordan kan jeg høre mere om Sivitas' arrangementer?

Hvis du gerne vil høre mere om vores arrangementer, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Arrangementer