PAULINA

PÆDAGOGISK KONSULENT

paulina@sivitas.dk

Det centrale i vores arbejde er at udbygge et godt samarbejde mellem den enkelte familie og miljøet omkring den. Derigennem kan vi stabilisere familiens hverdag og sikre børnenes trivsel. Det giver både velfungerende familier og børn, der bliver hele mennesker”.

Paulina har en bachelor i rehabiliteringspædagogik og en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet med børn i vuggestuealderen og op til folkeskolen.