Projekter

Insum

Sivitas samarbejder med FGU Aarhus om projektet Insum, der vil give op til 40 unge en rollemodel.

Insum betyder ”at høre til” og det er vi med projektet være med til at sikre, at de unge oplever, at de gør.

Projektet løber over 2 år og er rettet mod frafaldstruede 18-25-årige på FGU-uddannelsen i Aarhus med minoritetsbaggrund. Forløbet tager udgangspunkt i den unges egne ressourcer og giver ham eller hende mulighed for, i samarbejde med fagpersoner og en rollemodel, at styrke sine evner til at mestre sit eget liv.

Rollemodellen er et af de bærende elementer i projektet som vi i Sivitas bidrager med, da vores konsulenter med udgangspunkt i deres faglige kompetencer og en ballast af både successoplevelser og livserfaring, er godt rustede til at give det unge menneske en positiv rollemodel at spejle sig i.

Metoden vil på den korte bane fastholde den unge i sin uddannelse og på længere sigt sikre, at han eller hun oplever selvejerskab, der kan skabe en grundlæggende forandring i den unges tilgang til sit eget liv og fremtidsplaner.

Projektet er en realitet takket være støtte bevilliget af A.P. Møller Fonden.

Hvis du ønsker at høre mere om projektet kan du kontakte Julie Thuen på 42 63 43 44. Du kan også løbende finde ledige stillinger til projektet på vores jobside.