Shadman Salih

Indehaver af Sivitas – Socialrådgiver med Kandidat i Socialt Arbejde

“Jeg brænder for at gøre en forskel inden for socialt arbejde – og jeg har altid troet på at det er muligt at gøre en forskel, også på samfunds niveau. Det var en af grundende til at jeg startede Sivitas.

Jeg mener, at det er vigtigt at fokusere på menneskers ressourcer, og bygge videre på dem. På den måde, skaber man de bedste muligheder for udvikling og vi kan se i vores arbejde, at det styrker menneskers evner og tillid til både sig selv og samfundet, når man arbejder med dette udgangspunkt.
I disse dage er flygtninge og integration meget omdiskuteret, men der er ingen tydelig definition af, hvad integration helt præcist indebærer, eller hvordan man kan opnå det. Ved at man kun sætter fokus på flygtninge som ofrer med traumer og kulturudfordringer, negligerer man andre vigtige elementer som for eksempel forældrekompetencer og andre sociale udfordringer. Der er brug for at fostre forandring og eventuelt gøre op med den diagnosticeringstendens, som jeg har observeret gennem mit arbejde samt undersøgt under min kandidat i socialt arbejde i mit speciale “Alle veje fører til PTSD”.  Derfor har Sivitas arbejdet for at gøre resultaterne af socialt arbejde mere synlige. Vi har som resultat af de sidste to år været med til at lukke sager og forhindre anbringelser.

Til sidst vil jeg gerne sige, at jeg ikke ved så meget om integration, men jeg ved meget om mennesker med anden etniske baggrund end dansk, og jeg stræber altid efter at blive klogere.

Shadman's deltagelse i debatten

I de senere år har Shadman været aktiv i debatten om flygtninge og indvandrere i Danmark.
Læs nogle af hans artikler her:

De sociale

Følg os på de sociale medier

Vi er her for at hjælpe

Du er altid velkommen til at kontakt os.