Skip to content

Akuthjælp til børn og unge under 18 år

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at yde hjælp til børn eller unge under 18 år, der som resultat af noget akut i hjemmet har brug for en hurtig indsats til at sikre den unge borgers trivsel og sikkerhed psykisk eller fysisk.

Hvordan implementerer Sivitas akuthjælp til børn og unge?

Vores konsulent kan give akuthjælp på to måder. Enten kan konsulenten tage ophold i den unge borgers eget hjem og derved sikre trivslen ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Det kan også være ved ophold uden for hjemmet, hvor konsulenten kan tage ophold på et hotel i følgeskab med den unge borger.

De pædagogiske observationer og vurderinger, som konsulenten gør undervejs i forløbet, overleveres til myndigheden og kan således danne fagligt grundlag for, hvad der skal ske efter den akutte foranstaltning. Konsulenten udarbejder også en statusbeskrivelse, hvis der er behov for dette.

For at styrke kommunikationen i arbejdet med den unge borger, kan Sivitas tilbyde at tilknytte flersprogede konsulenter, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring akut støtte til børn eller unge, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept