Skip to content

Børnefaglig undersøgelse

SL. § 50

Hvad består indsatsen af?

I Sivitas kan vi tilbyde at støtte kommunen i at indsamle relevante informationer og afholde samtaler med børn, forældre og relevante fagpersoner, når kommunen vurderer, at der skal laves en børnefaglig undersøgelse. Vi udfærdiger efter undersøgelsen en rapport, som kan bruges som fundament for at igangsætte en fremadrettet indsats.

Hvordan implementerer Sivitas en børnefaglig undersøgelse?

Sivitas samarbejder med forældrene og barnet, og vores tilgang er som udgangspunkt at forstå den pågældende situationen fra deres vinkel.

Vi observerer barnet og indsamler de nødvendige informationer om forældrenes ressourcer, og taler med relevante fagpersoner, for at danne os et helhedsbillede. En af de metoder vi benytter til dette arbejde, er ICS trekanten.

På baggrund af helhedsbilledet udarbejder Sivitas en præcis og grundig beskrivelse, der giver overblik over, og kan bruges til at sikre barnets og familiens udvikling og trivsel fremover.

For at lette samarbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en faglig kompetent og flersproget konsulent til familier, hvor der er en sproglig barriere.

Vores børnefaglige undersøgelser tager tre måneder og ved særlige akutte tilfælde, har vi mulighed for at lave dem på to måneder.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring praktisk pædagogisk støtte, enten akut eller på sigt, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept