Skip to content

Familiebehandling

SL. § 52 stk. 3 nr. 3

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at foretage en familiebehandling, i tilfælde hvor der er bekymring for et barns trivsel, for at give familien bedst mulige forudsætninger for en velfungerende hverdag.

Hvordan implementerer Sivitas en familiebehandling?

Sivitas tager i forløbet udgangspunkt i at oprette en tillidsfuld relation til familien. Herefter samarbejder konsulenten med forældrene om at skabe en forståelse for udfordringernes årsag og derfra støtter vi op om at skabe trivsel for barnet.

Udviklingen tager afsæt i løsningen af problemerne gennem en indgående behandling og udvikling af kompetencer hos forældrene, der giver dem gode muligheder for at håndtere familiens udfordringer i hverdagen.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til udviklingen i sagen. Vi skriver også altid status på forløbet – første gang efter tre måneder og herefter hver 6. måned.
For at lette samarbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en flersproget konsulent i familier, hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring en familiebehandling, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk