Skip to content

Mentorordning

LAB kapitel 26

Hvad består indsatsen af?

Hvis en borger har brug for en mentor, for at kunne indgå i et uddannelses- eller arbejdsmiljø, i sociale fællesskaber eller mere generelt, kan Sivitas tilknytte en konsulent som mentor til unge fra 18-30 eller voksne over 30.

Hvordan forløber Sivitas’ mentorordning?

I Sivitas’ mentorordninger er vores tilgang, at møde borgeren hvor de er, og opbygger en tillidsfuld relation til ham eller hende. Vi medtager kommunens vurdering i indsatsen, for at sikre ensretning i forløbet, men tilpasser forløbet efter borgerens specifikke situation og udfordringer.

Vores metode til arbejdet med borgeren lægger meget vægt på at give ham eller hende medbestemmelse i forløbet, og i fællesskab at opsætte mål for den ønskede udvikling.

For den unge borger kan vores konsulenter støtte i valg og afklaring af uddannelses- og fremtidsmuligheder, i at sikre fremmøde på uddannelse eller til at skabe en stabil og tryg hverdag, med plads til både uddannelse eller beskæftigelse og fritid.

Vores konsulenter kan støtte borgeren over 30 i at identificere egne ressourcer og kan motivere ham eller hende til at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, til at opnå eller fastholde aktiviteter og derved skabe en stabil og tryg hverdag.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til borgerens situation og skriver altid status på sagen løbende og ved sagens afslutning, med anbefalinger til det fremadrettede forløb.

For at lette samarbejdet med borgerne, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en flersproget konsulent, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring vores mentorordning, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept