Skip to content

Overvåget samvær

SL. § 71

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at overvåge samværet imellem et anbragt barn eller ung og deres forældre, hvor der er behov for det, for at sikre barnets trivsel.

Hvordan implementerer Sivitas overvåget samvær?

Overvåget samvær sikrer at børn kan tilbringe tid sammen med sine forældre uden at komme til skade hverken fysisk eller psykisk. Sivitas’ konsulents primære opgave ved det overvågede samvær er at observere og sikre at barnet har det godt under samværet.

Sivitas’ tilgang til overvågningen er, at konsulenten tydeliggør overfor familien, præcis hvilken rolle han eller hun spiller i samværssituationen.

For hver samværssituation udarbejder Sivitas’ konsulent beskrivelser, som kan bruges både af forældrene til at styrke og forbedre samværet og kontakten til deres barn, og som hjælp til myndighederne.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til udviklingen i samværet. Vi skriver også altid status på sagen – første gang efter tre måneder og herefter hver 6. måned.

For at lette samarbejdet i en overvågningssituation, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en flersproget konsulent til familier, hvor der er en sproglig barriere.

Til samværet kan Sivitas tilbyde familien at benytte vores samværslokale i Aarhus.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring overvåget samvær, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept