Skip to content

Støtte til forældre med anbragte børn

SL. § 54

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at blive tilknyttet som støtteperson til forældre, hvis børn er blevet anbragt.

Hvordan implementerer Sivitas støtte til forældre?

Sivitas’ konsulent benytter i indsatsen en tilgang, der tager afsæt i at opbygge et tillidsfuldt forhold til forældrene, på at bygge bro mellem forældrene og myndighederne og på at støtte op om samarbejdet mellem forældrene, plejefamilien og familierådgiveren.

Konsulenten fokuserer dernæst på at støtte forældrene i at reflektere over, hvorfor kommunen har anbragt børnene, og samarbejder med dem om at få positive oplevelser i samværet med børnene.

I Sivitas arbejder vi på at sætte mikromål sammen med forældrene, som en metode til at forbedre de forhold der førte til anbringelsen.

For at styrke kommunikationen i arbejdet med borgerne, kan Sivitas tilbyde at tilknytte flersprogede konsulenter, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring støtte til forældre med anbragte børn, enten akut eller på sigt, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk