Skip to content

Støtte til forældre med anbragte børn

SL. § 54

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at blive tilknyttet som støtteperson til forældre, hvis børn er blevet anbragt.

Hvordan implementerer Sivitas støtte til forældre?

Sivitas’ konsulent benytter i indsatsen en tilgang, der tager afsæt i at opbygge et tillidsfuldt forhold til forældrene, på at bygge bro mellem forældrene og myndighederne og på at støtte op om samarbejdet mellem forældrene, plejefamilien og familierådgiveren.

Konsulenten fokuserer dernæst på at støtte forældrene i at reflektere over, hvorfor kommunen har anbragt børnene, og samarbejder med dem om at få positive oplevelser i samværet med børnene.

I Sivitas arbejder vi på at sætte mikromål sammen med forældrene, som en metode til at forbedre de forhold der førte til anbringelsen.

For at styrke kommunikationen i arbejdet med borgerne, kan Sivitas tilbyde at tilknytte flersprogede konsulenter, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring støtte til forældre med anbragte børn, enten akut eller på sigt, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept