Skip to content

Støttet samvær

SL. § 71

Hvad består indsatsen af?

Støttet samvær tilbydes i tilfælde, hvor barnet er anbragt, og forældrene selv ønsker støtte til samværet.

Hvordan implementerer Sivitas støttet samvær?

Sivitas’ tilgang til samværet tager afsæt i at skabe klarhed over situationen i samarbejde med familien og derved at opnå en fælles forståelse af anbringelsen og samarbejdet med fagpersoner.

Konsulenten udarbejder mikromål i samarbejde med forældrene til gavn for hele familien.

Den støtte konsulenten giver kan rette sig mod forældrene, hvor opgaven kan være at støtte en udvikling af egne kompetencer, der kan virkeliggøre at samværet bliver bedre for både forældrene og barnet.

Indsatsen kan også handle om at støtte barnet i selve samværssituationen, så der er plads til, at barnet kan få pauser eller kan trække sig.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til familiens situation. Vi skriver også altid status på sagen – første gang efter tre måneder og herefter hver 6. måned.

For at lette samarbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en flersproget konsulent til borgere, hvor der er en sproglig barriere.

Til samværet kan Sivitas tilbyde familien at benytte vores samværslokale i Aarhus.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring støttet samvær, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk