Skip to content

Kom med på holdet

Socialfaglig koordinator til vores ambitiøse team

Er du en erfaren og fagligt stærk socialarbejder, der lægger vægt på faglighed, etik og ordentlighed i samarbejdet med barnet, familien og forvaltningen, så er du måske den kollega, vi søger.

Du bliver en del af et koordinationsteam, som har fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi er konstant i en spændende proces med optimering af vores praksis samt udvikling af metoder og tilgange.

Som socialfaglig koordinator kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver såsom at deltage i møder uden for huset, give faglig sparring, holde oplæg, udarbejde skriftlige beskrivelser, koordinere sager og udføre administrative opgaver. I hverdagen samarbejder du med vores faglig leder, familiekonsulenter, kontaktpersoner og rollemodeller om opgaveløsningen.

Sivitas er en konsulentvirksomhed, som løser opgaver for kommuner i hele Jylland og på Fyn. Vi er særligt specialiseret inden for børne- og familieområdet samt beskæftigelsesområdet. Vores navn afspejler vores identitet og mål. Ordet ”sivitas” er en dansk omskrivning af det latinske ord ”civitas”. Civitas oversættes til både by, stat, fællesskab og borgerskab på dansk. Vi tror på, at disse fire ting hænger sammen, og derfor arbejder vi for, at mennesker, som ikke allerede er en del af fællesskabet, bliver det. Parallelt med vores sociale indsatser tager vi et socialt ansvar, hvor vi arbejder på at skabe muligheder for borgere i alle dele af samfundet.

Vi vil gerne ansætte dig fordi:

 • Du har en relevant socialfaglig uddannelse som fx socialrådgiver eller pædagog.
 • Du har erfaring med kollegial faglig sparring.
 • Du kan håndtere komplicerede socialfaglige problemstillinger med udgangspunkt i Sivitas’ værdier og visioner.
 • Du har en anerkendende tilgang i dit møde og kommunikation med kolleger, samarbejdspartnere og borgere.
 • Du er robust, men du er også ærlig og åben omkring udfordringer i arbejdsopgaverne.
 • Du er god til at strukturere dit arbejde, overholde tidsfrister samt arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst med de foreliggende opgaver.
 • Du trives med at det nogle gange kan gå stærkt samt med periodevist at arbejde under tidspres.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Du har kontakten med samarbejdspartnere og konsulenter og sikrer en høj faglig kvalitet og den skriftlige dokumentation.
 • Du giver faglig sparring til konsulenterne og står til rådighed til at støtte konsulenterne i deres samarbejde med borgere.
 • Du får ansvaret for sager, som du koordinerer og har fuldt overblik samt sikrer, at vi arbejder i henhold til målene i handleplanen.
 • Du får ansvar for koordinering af forløb i vores Insum-projekt samt facilitering af narrative samtaler med unge.
 • Du er med til sikre den faglige udvikling i Sivitas, hvor du omsætter teoretisk og metodisk viden til praksis.

Vi tilbyder:

Vi tilbyder en arbejdsplads med kompetente og engagerede kolleger, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt. Vi er udviklingsorienterede med masser af rum til nye ideer, kreative løsninger, anderledes projekt og personlig udvikling. Vi ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle – både medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere – bidrager til og præger udviklingen af vores praksis. Som virksomhed er vi socialt ansvarlige. Vi arbejder parallelt med vores sociale indsatser på at skabe muligheder for borgere i alle dele af samfundet.

Praktiske oplysninger:

 • Ansættelsessamtaler: uge 39
 • Løn- og ansættelsesvilkår: Efter kvalifikationer
 • Arbejdstid: Vi kan tilbyde et ugentlig timetal på 30, men med mulighed for op til 37 timer
 • Startdato: Hurtigst muligt eller efter aftale
 • Kørekort: Kræves
 • Ansættelsessted: Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand
 • Børneattest: Vi skal gøre opmærksom på, at der ved ansættelse bliver indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen:

Du er velkommen til at kontakte Huda Chaaban på tlf.: 42 63 61 65 eller pr. e-mail til: huda@sivitas.dk.