Socialt arbejde under corona

VI HAR DE SENESTE TO MÅNEDER STÅET I NYE SITUATIONER OG MØDT NYE DILEMMAER. FØRST OG FREMMEST SPØRGSMÅLET OM, HVORDAN VI BÅDE PASSER PÅ VORES MEDARBEJDERE OG SAMTIDIGT UDFØRER VORES ARBEJDE MED FAMILIERNE.

I Sivitas har vi som udgangspunkt fortsat vores besøg ude hos familierne. Det sociale arbejde er vigtigt. Det er om muligt endnu vigtigere i en uvant tid som denne. Besøgene er naturligvis sket, så vi har levet op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og god hygiejne.

Når vi som udgangspunkt har fortsat vores besøg, er det fordi, vi passer på vores medarbejdere og borgere:

‟Vi har oplevet, at borgerne har håndteret situationen forskelligt; nogle er meget bekymrede, mens andre tager lettere på forholdsreglerne. Vi har stået i et dilemma, da vi skal passe på vores medarbejdere og samtidigt udføre en opgave. Vi har derfor haft en tæt løbende kontakt med vores medarbejdere og familierne” fortæller Julie Thuen, der er socialfaglig koordinator i Sivitas.

I praksis har det betydet, at hvis en medarbejder eller en borger i den pågældende familie har haft symptomer på sygdom, har vi aflyst besøgene. Det samme gælder for de medarbejdere og borgere, der har været utrygge ved besøg i hjemmet grundet corona.

De aflyste besøg har dog ikke betydet, at vi ikke har fortsat vores arbejde. Det har vi.

I Sivitas har vi kreative medarbejdere, der har udviklet og implementeret digital pædagogisk støtte (DPS). Dermed har vi kunnet fortsætte vores pædagogiske arbejde i de familier, hvor vi ikke har kunnet komme på besøg. Gennem onlinemøder har vi været en pædagogisk støtte og arbejdet med at sikre stabilitet i familierne.

Julie Thuen uddyber: ‟Det er ikke som at sidde ansigt til ansigt, men vi har alligevel oplevet, at der er meget, vi fortsat kan, og at det har en positiv effekt. De digitale løsninger har krævet, at alle har skullet omstille sig, og det har både konsulenter og borgere taget godt imod. Dermed har vi sikret den kontinuerlige kontakt med familierne og aktiveret både børn og forældre”.

Derudover har vores snakke i familierne helt naturligt også handlet om blandt andet corona de seneste måneder. Vi har talt om, hvordan anbefalingerne efterleves, risici ved corona og hvad der bliver fortalt i medierne.

Det har givet mange familier ro, at vi har tilpasset os tiden i både form og indhold.
Nu ser vi frem til, at Danmark langsomt genåbner, og at vi lige så stille kan finde tilbage til en hverdag, som vi kender den.

Vi glæder vi os over, at vores medarbejdere og borgere har taget godt i mod vores digitale tiltag den seneste tid. Hvis du er interesseret i at høre mere om vores digitale pædagogiske støtte, er du meget velkommen til at skrive til os på kontakt@sivitas.dk eller ringe på 42 63 43 40.

Pas godt på hinanden.