Skip to content

Temadag 2022

Sivitas fejrer fødselsdag med en gratis temadag

Om temadagen

Hos borgere der har kontakt med det sociale system findes der en bred række kulturer, subkulturer og etniske tilhørsforhold. Men hvordan ved vi som socialarbejdere, om en borgers problemer skyldes kulturelle barrierer eller sociale problemer? Og hvor meget hensyn skal vi tage til borgerens oprindelsesland, kultur og religion? Har vi brug for specialviden om kulturelle begreber, for at kunne arbejde med etniske borgere?

På temadagen dykker vi ned i nogle af disse spørgsmål og dilemmaer. Vi kommer med kvalificerede og praksisafprøvede bud på, hvordan man kan gribe problemstillingerne an og du vil blive udfordret på de grundlæggende fortællinger og forestillinger vi har om borgere fra andre kulturer.

På dagen vil du få konkrete ideer, praksisnære forskningsresultater og eksempler på redskaber, der hjælper dig som socialarbejder til at forstå problemernes ophav, arbejde med udfordringerne, finde bedre løsninger og opnå succes i sager.

Oplægsholdere

Lars Uggerhøj
Socialrådgiver og professor ved Aalborg Universitet

Shadman Salih
Socialrådgiver, cand. socialt arbejde og indehaver af Sivitas

Julie Thuen
Cand. pæd.pæd.psyk og teamansvarlig i Sivitas

Hakan Kalkan
Adjunkt, dr.scient.soc. ved RUC

Dagen bliver faciliteret af konferencebureau Falken

Program

08.30 – 09.00

Ankomst, tjek ind og morgenmad

09.00 – 09.15

Velkomst

09.15 – 10.00

Det er socialarbejderens opgave i mødet med borgeren at afklare, hvad det sociale problem består i, hvad årsagerne til dets opståen er, hvad borgeren har brug for og hvordan de i samarbejde kan bidrage til en positiv proces og udvikling. Det kan være en vanskelig opgave og ofte skal der tages højde for mange ting. Nogle af de elementer, som ofte inddrages i overvejelserne, er borgerens opvækstvilkår, relationer, helbred, boligforhold, økonomi, beskæftigelse men også evt. oprindelsesland, kultur, religion samt muligheden for og evnen til integration. Men er det et socialt problem, hvis en borger har et andet oprindelsesland end Danmark, har en anden kulturel baggrund og ikke er fuldt integreret i det danske samfund? I dette oplæg vil Lars Uggerhøj lægge op til overvejelser om hvorvidt det er meningsfyldt at inddrage etniske og kulturelle perspektiver, når det social problem skal bestemmes og løses.

10.00 – 10.30

Når vi helt konkret møder en borger eller kigger på en opgave, hvordan ved vi så, hvad problemerne skyldes? Ofte er det kombination af flere ting og består af komplekse sammenhænge, som hurtigt skal vurderes og der skal sættes indsatser i gang. Her vil Shadman dele sine bud på hvordan vi som socialarbejdere kan adskille problemernes årsager og hurtigt danne et overblik over, hvad situationen handler om. Undervejs vil Shadman lægge op til debat og deling af egne erfaringer.

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.30

Oplæg v/ Shadman Salih fortsat

11.30 – 12.15

Frokost

12.15 – 13.45

Vi skal koble dagens input direkte på vores praksis. Derfor vil Julie facilitere en procestid, hvor vi skal sætte dine egne erfaringer i spil og prøve kræfter med nogle af de redskaber og greb, som vi i Sivitas har haft succes med at bruge. Det er bl.a. redskaber, som sikrer inddragelse og en individualistisk tilgang til borgere i socialsager.

13.45 – 14.00

Kaffe og kage

14.00 – 15.00

Hakan har i 9 år boet sammen med unge utryghedsskabende på Nørrebro. Det gjorde han, for at få et indgående kendskab til de unges hverdag og derigennem forstå, hvorfor de gør, som de gør. Kort fortalt viste Hakans undersøgelse, at de unges adfærd skyldtes sociale problemer som mangel på netværk og anerkendelse samt fattigdom. På den baggrund vil Hakan dele både sine erfaringer og sine forskningsresultater med os ift. hvordan vi kan forstå borgeres adfærd i komplekse situationer.

15.00 – 15.30

Fælles opsamling og debat

15.30

Farvel og tak for idag

Tid og sted

Temadagen finder sted torsdag d. 3. marts 2022 kl. 8.30-16.00 hos Sivitas, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand.

Der er parkering lige udenfor bygningen og bus 4A kører næsten til døren fra Aarhus Hovedbanegård.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet til Line Andersen pr. e-mail til line@sivitas.dk.

ARRANGEMENTER