Skip to content

Advisory Board

Vores rådgivende organ

Sivitas advisory board er et rådgivende organ som sikrer kvaliteten af Sivitas´ ydelser og organisering. Advisory boardet har den fornemme opgave at vejlede og sparre med Sivitas`s ledelse, for på den måde at sikre den bedst mulige udvikling og kvalitet i virksomheden.

Lotte Junker Harbo​

Lotte forsker i socialpædagogik og udsathed på VIA University College i efter- og videreuddannelsesafdelingen.

I Sivitas’ Advisory Board har Lotte særligt fokus på hvad der sker i mødet mellem Sivitas og de mennesker som Sivitas hjælper.

Steen Hildebrandt

Steen er Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på
Institut for Marketing og Organisation på Aarhus Universitet.

I Sivitas’ Advisory Board bidrager  Steen primært med rådgivning og sparring vedrørende ledelsesmæssige og organisatoriske anliggender samt med rådgivning vedrørende bæredygtighed, verdensmål m.m. – både indadtil i organisationen og i forhold til eksterne relationer.

Niels Christian Barkholt

Niels er cand.scient.soc. og er direktør for Social Talks. Niels har tidligere været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Som medlem af Sivitas’ Advisory Board trækker Niels på sine mange års erfaring med at forbedre vilkårene for børn, unge og deres familier samt metodeudviklingen i Social Talks.

Margrete Bak

Margrete er cand. jur. og har suppleret med en international mastergrad i entreprenørskabs undervisning og træning, IMEET.

Margrete bidrager især til sivitas’ Advisory Board med viden om virksomhedsopbygning og innovation.