Skip to content

Advisory Board

Vores rådgivende organ

Sivitas advisory board er et rådgivende organ som sikrer kvaliteten af Sivitas´ ydelser og organisering. Advisory boardet har den fornemme opgave at vejlede og sparre med Sivitas`s ledelse, for på den måde at sikre den bedst mulige udvikling og kvalitet i virksomheden.

Lotte Junker Harbo​

Lotte forsker i socialpædagogik og udsathed på VIA University College i efter- og videreuddannelsesafdelingen.

I Sivitas’ Advisory Board har Lotte særligt fokus på hvad der sker i mødet mellem Sivitas og de mennesker som Sivitas hjælper.

Steen Hildebrandt

Steen er Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på
Institut for Marketing og Organisation på Aarhus Universitet.

I Sivitas’ Advisory Board bidrager  Steen primært med rådgivning og sparring vedrørende ledelsesmæssige og organisatoriske anliggender samt med rådgivning vedrørende bæredygtighed, verdensmål m.m. – både indadtil i organisationen og i forhold til eksterne relationer.

Niels Christian Barkholt

Niels er cand.scient.soc. og er direktør for Social Talks. Niels har tidligere været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Som medlem af Sivitas’ Advisory Board trækker Niels på sine mange års erfaring med at forbedre vilkårene for børn, unge og deres familier samt metodeudviklingen i Social Talks.

Margrete Bak

Margrete er cand. jur. og har suppleret med en international mastergrad i entreprenørskabs undervisning og træning, IMEET.

Margrete bidrager især til sivitas’ Advisory Board med viden om virksomhedsopbygning og innovation.

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk