Skip to content

Advisory Board

Vores rådgivende organ

Sivitas advisory board er et rådgivende organ som sikrer kvaliteten af Sivitas´ ydelser og organisering. Advisory boardet har den fornemme opgave at vejlede og sparre med Sivitas`s ledelse, for på den måde at sikre den bedst mulige udvikling og kvalitet i virksomheden.

Edda Merete Luth

Edda er lektor og uddannelseskoordinator for Diplom- og Akademiuddannelsen i beskæftigelse ved VIA efter- og videreuddannelse. 

Som medlem af Sivitas’ Advisory Board trækker Edda på sine mange års erfaring med at udvikle kommunal velfærdsindsats både som socialrådgiver, fuldmægtig, leder og lektor.

Steen Hildebrandt

Steen er Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på
Institut for Marketing og Organisation på Aarhus Universitet.

I Sivitas’ Advisory Board bidrager  Steen primært med rådgivning og sparring vedrørende ledelsesmæssige og organisatoriske anliggender samt med rådgivning vedrørende bæredygtighed, verdensmål mm. – både indadtil i organisationen og i forhold til eksterne relationer.

Lotte Junker Harbo

Lotte forsker i socialpædagogik og udsathed på VIA University College i efter- og videreuddannelsesafdelingen.

I Sivitas’ Advisory Board har Lotte særligt fokus på hvad der sker i mødet mellem Sivitas og de mennesker som Sivitas hjælper.

Margrete Bak

Margrete er cand. jur. og har suppleret med en international mastergrad i entreprenørskabs undervisning og træning, IMEET.

Margrete bidrager især til sivitas’ Advisory Board med viden om virksomhedsopbygning og innovation.