Skip to content

INSUM

Projekt i samarbejde med FGU Aarhus

Sivitas samarbejder med FGU Aarhus om projektet Insum, der vil give omkring 50 unge en rollemodel.

Insum betyder ”at høre til” og det er vi med projektet med til at sikre, at de unge oplever, at de gør.

Projektet løber over 2 år og er rettet mod frafaldstruede 18-25-årige på FGU-uddannelsen i Aarhus med minoritetsbaggrund. Forløbet tager udgangspunkt i den unges egne ressourcer og giver ham eller hende mulighed for, i samarbejde med fagpersoner og en rollemodel, at styrke sine evner til at mestre sit eget liv.

Rollemodellen er et af de bærende elementer i projektet som vi i Sivitas bidrager med, da vores konsulenter med udgangspunkt i deres faglige kompetencer og en ballast af både successoplevelser og livserfaring, er godt rustede til at give det unge menneske en positiv rollemodel at spejle sig i.

Metoden vil på den korte bane fastholde den unge i sin uddannelse og på længere sigt sikre, at han eller hun oplever selvejerskab, der kan skabe en grundlæggende forandring i den unges tilgang til sit eget liv og fremtidsplaner.

Projektet er en realitet takket være støtte bevilliget af den A.P. Møllerske Støttefond.

Hvordan kan jeg høre mere om INSUM?

Hvis du ønsker at høre mere om projektet kan du kontakte Julie Thuen. Du kan også løbende finde ledige stillinger til projektet på vores jobside.

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om ledige jobs

Nyt om INSUM

FGU_logo_sort_web-01
aak_02_venstre_70

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk