Skip to content

Familiebehandling §32, stk. 1 nr. 5

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder familiebehandling som en central indsats, når der er bekymring for et barns eller en ungs trivsel. Denne form for støtte er designet til at give familien de bedst mulige forudsætninger for at opnå en velfungerende hverdag. Gennem familiebehandling arbejder vi målrettet med at adressere de udfordringer, der påvirker familiens trivsel og funktion. Dette sker i overensstemmelse med Barnets Lov § 32, stk. 5, der fremhæver betydningen af familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge, som en væsentlig støtteindsats for at imødekomme særlige behov.

Hvordan implementerer Sivitas familiebehandlingen?

Vores tilgang til familiebehandling starter med at etablere en tillidsfuld relation til alle familiemedlemmer. Ved at arbejde tæt sammen med forældrene og eventuelt andre familiemedlemmer, søger vi at forstå de underliggende årsager til familiens udfordringer. Vores konsulenter støtter derefter familien i at udvikle nye kompetencer og strategier, der fremmer trivsel og håndtering af dagligdagens udfordringer.

Sivitas fokuserer på løsningsorienterede tilgange, hvor målet er at styrke familiens egne ressourcer og evner til at skabe positive ændringer. Gennem en individuelt tilpasset støtte, arbejder vi på at løse de problemer, der hindrer familiens trivsel, og vi understøtter udviklingen af forældrenes kompetencer for bedre at kunne håndtere fremtidige udfordringer.

Gennem hele forløbet sikrer vi løbende kommunikation med den tilknyttede rådgiver om familiens fremskridt og udvikling. Statusbeskrivelser foretages efter aftale med rådgiveren og baseret på en løbende vurdering af behovet for opfølgning. For at imødekomme familiers forskellige behov og baggrunde, tilbyder Sivitas også familiebehandling fra flersprogede familiekonsulenter. Dette sikrer, at alle familier, uanset sproglig baggrund, kan drage fuld nytte af vores familiebehandlingstilbud.

Sociale indsatser

Kontaktperson §32, stk. 1 nr. 3

Tilknytning af kontaktperson for børn og unge eller helle familie, fremmer struktur og positive relationer i overensstemmelse med Barnets Lov § 32.