Skip to content

Understøttelse til børnefaglig undersøgelse §20

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder støtte til indsamling af data og information, som er afgørende for at gennemføre børnefaglige undersøgelser. Denne støtte omfatter en omfattende indsamling af oplysninger, der skal bruges til at forstå børnenes og familiens situation bedre. Med vores hjælp sikres det, at der indsamles relevant og nødvendig information, som kan belyse barnets eller børnenes behov og familiens situation, hvilket er fundamentalt for en grundig og retfærdig vurdering.

Hvordan implementerer Sivitas børnefaglig undersøgelse?

Indsamlingen af informationer til børnefaglige undersøgelser hos Sivitas indebærer direkte engagement med familien, forældrene og det enkelte barn. Gennem møder, der afholdes for at drøfte familiens situation, stiller vores medarbejdere relevante spørgsmål om familiens udfordringer, problemer, forældrenes kompetencer og børnenes behov. Besøg i hjemmet og i børnenes daglige omgivelser er også en del af indsamlingsprocessen for at opnå dybdegående observationer.

For at få en fuld forståelse af børnenes situation, inddrager vi også fagpersoner som skolelærere, pædagoger, og daginstitutionens personale, som kan bidrage med vigtig indsigt i børnenes behov og udvikling. Denne brede tilgang sikrer en helhedsorienteret forståelse af barnets situation.

Desuden tilbyder Sivitas flersproget konsulenthjælp. Denne indsats kan strække sig over tre måneder, hvorefter fundene rapporteres til kommunens sagsbehandler for videre behandling. Vores mål er at sikre, at børnefaglige undersøgelser gennemføres med størst mulig omhu og præcision, således alle børn og familier modtager den støtte og de interventioner, der bedst møder deres behov.

Sociale indsatser