Skip to content

Socialpædagogisk Støtte §85

Hvad består indsatsen af?

Socialpædagogiske støtte, tilbudt af Sivitas, fokuserer på at yde hjælp, omsorg, og optræning til voksne over 18 år med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, eller som står overfor særlige sociale udfordringer. Indsatsen er designet til at støtte den enkelte i at føre et selvstændigt og værdigt liv, ved at tilbyde hjælp til daglige gøremål, planlægning, og deltagelse i sociale aktiviteter. Den omfatter også rådgivning og vejledning, der sigter mod at styrke individets færdigheder og kompetencer, samt ledsagelse til eksterne aftaler, som lægebesøg.

Hvordan implementerer Sivitas Socialpædagogisk Støtte?

Sivitas’ implementering af socialpædagogisk støtte bygger på en personcentreret tilgang, hvor tjenesten tilpasses den enkeltes unikke behov og livssituation, i tæt dialog med den enkelte og eventuelt pårørende, for at sikre at støtten er så effektiv og relevant som muligt. Flexibilitet er nøgleordet; Sivitas justerer løbende indsatsen i takt med at den enkeltes behov ændrer sig, med det formål altid at fremme selvstændighed og livskvalitet. Samarbejde og kommunikation med pårørende vægtes højt, for at skabe en holistisk støtte, der favner bredt og sikrer den bedst mulige integration i samfundet.

Sociale indsatser