Skip to content

Afløsning/Aflastning §84

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder skræddersyet afløsningsindsats for familier, hvor der er et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne service er designet til at give forældrene den nødvendige aflastning, så de kan fortsætte med at have barnet boende hjemme under de bedste forudsætninger for trivsel.

Hvordan implementerer Sivitas afløsningsindsatsen?

Vores tilgang indebærer et tæt samarbejde med familien for at identificere de specifikke behov og situationer, hvor afløsning er mest nødvendig. Dette kan være i forbindelse med forældrenes arbejde eller i situationer, hvor den daglige belastning er så omfattende, at det påvirker familiens trivsel negativt. Vi matcher familien med en fagperson, der har den rette viden og erfaring til at håndtere barnets eller den unges særlige behov, hvilket sikrer kvalificeret støtte og aflastning i hjemmet.

Vores afløsningsindsats er yderst fleksibel. Vi tilpasser støtten efter familiens skiftende behov, med mulighed for at planlægge på ugebasis og tilrette indsatsen med kort varsel. Afløsningstidspunkter, varighed og frekvens af besøg skræddersys, så de passer præcist til den enkelte families situation, fra sporadiske besøg til mere regelmæssig og omfattende støtte.

Kommunikationen med familien og den tilknyttede rådgiver prioriteres højt i Sivitas. Vi sikrer løbende opdateringer om familiens situation og tilpasninger af afløsningsindsatsen, så den altid matcher familiens aktuelle behov. For at understøtte et inkluderende samarbejde med alle familier tilbyder Sivitas også assistance fra flersprogede konsulenter, hvor der er behov for at overvinde sproglige barrierer. Denne tilgang sikrer, at alle familier, uanset baggrund og sprog, modtager den støtte og aflastning, de har brug for, for at sikre den bedst mulige hverdag for deres barn eller unge med særlige behov.

Sociale indsatser