Skip to content

Vores prissætning

Vores priser er nogenlunde de samme som kommunernes egne indsatser. Prisen på vores indsatser er gennemsigtig og inkluderer alt administrativt arbejde herunder journalisering, sparringsmøder og fyldestgørende statusrapporter. Derudover aftaler vi naturligvis altid faste priser ved starten af hver sag, og vi fakturerer ikke for andre udgifter efterfølgende end det der aftales og skrives i kontrakten.

Da kvalitet og faglighed er vores højeste prioritet, har vi valgt at vores konsulenter skal være fastansatte, således at de kan have deres fokus på den konkrete opgaveløsning, hvor den enkeltes timetal i opgaven ikke er afgørende for lønnen. Samtidig sikrer vi derfor også, at alle konsulenter kan tage del i det faglige fællesskab. På den måde adskiller vi os fra de fleste andre aktører på området, som ofte har timeansatte. 

Hvordan kan jeg høre mere om Sivitas' prissætning?

Hvis du gerne vil høre mere om vores priser, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk