Skip to content

Tidligt forebyggende indsatser §30

Hvad består indsatsen af?

Sivitas udfører tidligt forebyggende indsatser, designet til at yde målrettet og familieorienteret støtte ved konkrete, afgrænsede udfordringer. Vores primære mål er at sikre, at barnets eller den unges behov bliver mødt i den aktuelle periode, samtidig med at vi arbejder for at minimere risikoen for, at der senere bliver behov for mere indgribende foranstaltninger.

Hvordan implementerer Sivitas tidligt forebyggende indsatser?

Sivitas’ tilgang til tidligt forebyggende indsatser indebærer en række forskellige støtteformer, som fx rådgivning om familieplanlægning, udvikling af opdragelsesstrategier og andre relevante indsatser, der målrettet arbejder på at forebygge vanskeligheder inden for familien. Vi lægger vægt på at forstå hver families unikke situation og behov, så vi kan tilbyde den mest effektive og relevante støtte.

Vores mål er ikke kun at adressere de umiddelbare udfordringer, men også at styrke familiens kapacitet til selv at håndtere fremtidige situationer på en måde, der fremmer trivsel og udvikling for alle familiemedlemmer. Ved at arbejde forebyggende og tidligt i processen styrker vi familierne og sikrer, at de får de nødvendige redskaber til at navigere i udfordringer og fremme en positiv udvikling for barnet eller den unge. For at sikre en mangfoldig og inkluderende indsats tilbyder Sivitas også støtte fra flersprogede familiekonsulenter, som kan hjælpe med at overkomme sproglige barrierer, der måtte være i kommunikationen mellem familien og konsulenten. Dette sikrer, at alle familier, uanset baggrund og sprog, har adgang til og kan drage fordel af vores tidligt forebyggende indsatser.

Sociale indsatser

Kontaktperson §32, stk. 1 nr. 3

Tilknytning af kontaktperson for børn og unge eller helle familie, fremmer struktur og positive relationer i overensstemmelse med Barnets Lov § 32.