Skip to content

Vores indsatser

Ungestøtte §114-116

Specialiseret støtte til unge for en glidende overgang til voksenlivet, baseret på individuelle behov.

Kontaktperson §32, stk. 1 nr. 3

Tilknytning af kontaktperson for børn og unge eller helle familie, fremmer struktur og positive relationer i overensstemmelse med Barnets Lov § 32.

Afløsning/Aflastning §84

Skræddersyet aflastning for familier med børn med særlige behov, tilrettelagt for at fremme trivsel og lette dagligdagen.