Skip to content

Vores indsatser

Sivitas er en konsulentvirksomhed der tilbyder sociale indsatser inden for beskæftigelses- og børne- og familieområdet

circle_rod2

Støtten kan tage forskellige former afhængig af, hvad familien har behov for, med det formål at sikre barnets trivsel og udvikling.

circle_gul2

Et midlertidigt ophold på bopælen når der i en kortere periode er behov for en ekstra person i hjemmet for at forebygge en anbringelse.

circle_blaa2

Fokus på den samlede familiedynamik for at skabe forandring i retning af trivsel og udvikling med barnet i centrum.

circle_blaa2

Støtte i at indsamle relevante informationer og afholde samtaler med børn, forældre og relevante fagpersoner samt udfærdigelse af rapport.

circle_rod2

En-til-en kontakt med et barn eller en ung, hvor der er behov for støtte til at skabe en god, struktureret hverdag og opretholde gode relationer.

circle_gul2

Praktisk og psykosocial støtte i samarbejde med kommunen, for at give de nye borgere en god start i det nye samfund og skabe en velfungerende hverdag.

circle_rod2

Overvågning af samværet imellem et anbragt barn eller ung og deres forældre, hvor der er behov for det, for at sikre barnets trivsel.

circle_gul2

Støttet samvær tilbydes i tilfælde, hvor barnet er anbragt, og forældrene selv ønsker støtte til samværet.

circle_blaa2

Tilknytning som støtteperson til forældre, hvis børn er blevet anbragt.

circle_blaa2

En indsats til et barn eller et ungt menneske om støtte i forbindelse med for højt fravær.

circle_rod2

Akut støtte i hjemmet til børn eller unge under 18 år, hvor en hurtig indsats en nødvendig for at sikre trivsel og psykisk eller fysisk sikkerhed.

circle_gul2

Særlig støtte til familier der har mindre og afgrænsede problemer og behov for en indsats der sikrer forebyggelse af psykosociale problemer.

circle_gul2

En aflastende og fleksibel støtte i hjemmet til forældre med et barn eller ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

circle_rod2

Mentorstøtte til unge fra 18-30 eller voksne over 30, der giver dem mulighed for at indgå i et uddannelses- eller arbejdsmiljø, i sociale fællesskaber eller mere generelt.

circle_blaa2

Støtte til en borger på 18-22 år, der tidligere har haft en kontaktperson eller har været anbragt, til at etablere en selvstændig tilværelse.