Skip to content

Vores indsatser

Sivitas er en konsulentvirksomhed der tilbyder sociale indsatser inden for beskæftigelses- og børne- og familieområdet

circle_rod2

Støtten kan tage forskellige former afhængig af, hvad familien har behov for, med det formål at sikre barnets trivsel og udvikling.

circle_blaa2

Fokus på den samlede familiedynamik for at skabe forandring i retning af trivsel og udvikling med barnet i centrum.

circle_gul2

Tilknytning som støtteperson til forældre, hvis børn er blevet anbragt.

circle_blaa2

Overvågning af samværet imellem et anbragt barn eller ung og deres forældre, hvor der er behov for det, for at sikre barnets trivsel.

circle_gul2

Støttet samvær tilbydes i tilfælde, hvor barnet er anbragt, og forældrene selv ønsker støtte til samværet.

circle_rod2

Støtte i at indsamle relevante informationer og afholde samtaler med børn, forældre og relevante fagpersoner samt udfærdigelse af rapport.

circle_gul2

En aflastende og fleksibel støtte i hjemmet til forældre med et barn eller ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

circle_rod2

En-til-en kontakt med et barn eller en ung, hvor der er behov for støtte til at skabe en god, struktureret hverdag og opretholde gode relationer.

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk