Skip to content

Vores indsatser

Sivitas er en konsulentvirksomhed der tilbyder sociale indsatser inden for beskæftigelses- og børne- og familieområdet

circle_rod2

Støtten kan tage forskellige former afhængig af, hvad familien har behov for, med det formål at sikre barnets trivsel og udvikling.

circle_blaa2

Fokus på den samlede familiedynamik for at skabe forandring i retning af trivsel og udvikling med barnet i centrum.

circle_gul2

Tilknytning som støtteperson til forældre, hvis børn er blevet anbragt.

circle_blaa2

Overvågning af samværet imellem et anbragt barn eller ung og deres forældre, hvor der er behov for det, for at sikre barnets trivsel.

circle_gul2

Støttet samvær tilbydes i tilfælde, hvor barnet er anbragt, og forældrene selv ønsker støtte til samværet.

circle_rod2

Støtte i at indsamle relevante informationer og afholde samtaler med børn, forældre og relevante fagpersoner samt udfærdigelse af rapport.

circle_gul2

En aflastende og fleksibel støtte i hjemmet til forældre med et barn eller ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

circle_rod2

En-til-en kontakt med et barn eller en ung, hvor der er behov for støtte til at skabe en god, struktureret hverdag og opretholde gode relationer.