Skip to content

Vores indsatser

Sivitas er en konsulentvirksomhed der tilbyder sociale indsatser inden for beskæftigelses- og børne- og familieområdet

circle_rod2

Støtten kan tage forskellige former afhængig af, hvad familien har behov for, med det formål at sikre barnets trivsel og udvikling.

circle_gul2

Et midlertidigt ophold på bopælen når der i en kortere periode er behov for en ekstra person i hjemmet for at forebygge en anbringelse.

circle_blaa2

Fokus på den samlede familiedynamik for at skabe forandring i retning af trivsel og udvikling med barnet i centrum.

circle_blaa2

Støtte i at indsamle relevante informationer og afholde samtaler med børn, forældre og relevante fagpersoner samt udfærdigelse af rapport.

circle_rod2

En-til-en kontakt med et barn eller en ung, hvor der er behov for støtte til at skabe en god, struktureret hverdag og opretholde gode relationer.

circle_gul2

Praktisk og psykosocial støtte i samarbejde med kommunen, for at give de nye borgere en god start i det nye samfund og skabe en velfungerende hverdag.

circle_rod2

Overvågning af samværet imellem et anbragt barn eller ung og deres forældre, hvor der er behov for det, for at sikre barnets trivsel.

circle_gul2

Støttet samvær tilbydes i tilfælde, hvor barnet er anbragt, og forældrene selv ønsker støtte til samværet.

circle_blaa2

Tilknytning som støtteperson til forældre, hvis børn er blevet anbragt.

circle_blaa2

En indsats til et barn eller et ungt menneske om støtte i forbindelse med for højt fravær.

circle_rod2

Akut støtte i hjemmet til børn eller unge under 18 år, hvor en hurtig indsats en nødvendig for at sikre trivsel og psykisk eller fysisk sikkerhed.

circle_gul2

Særlig støtte til familier der har mindre og afgrænsede problemer og behov for en indsats der sikrer forebyggelse af psykosociale problemer.

circle_rod2

Mentorstøtte til unge fra 18-30 eller voksne over 30, der giver dem mulighed for at indgå i et uddannelses- eller arbejdsmiljø, i sociale fællesskaber eller mere generelt.

circle_blaa2

Støtte til en borger på 18-22 år, der tidligere har haft en kontaktperson eller har været anbragt, til at etablere en selvstændig tilværelse.

Vi bruger cookies til nogle funktionaliteter på vores website for at få det til at fungere korrekt, indsamle analyser for at forstå og forbedre en besøgendes oplevelse og til personlig annoncering.  Læs vores cookie- og privatlivspolitik