Skip to content

Ungestøtte §114-116

Hvad består indsatsen af?

Sivitas’ Ungestøtte er et specialiseret tilbud rettet mod unge i alderen 18 til 22 år, som enten har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet op til deres 18. år. Formålet med ungestøtten er at sikre en mere gnidningsløs og støttet overgang til voksenlivet for disse unge. Indsatsen bygger på lovgivningens rammer, særligt §§ 114-118, som giver mulighed for at tilbyde en fast kontaktperson, etablere en udslusningsordning og tildele andre former for støtte for at bidrage til en vellykket overgang til selvstændighed.

Hvordan implementerer Sivitas Ungestøtte?

Implementeringen af Ungestøtte hos Sivitas fokuserer på individuelt tilpassede indsatser, der møder den enkelte unges behov og understøtter deres udvikling mod en selvstændig tilværelse. Dette kan omfatte:

Fast Kontaktperson: Fortsættelse af en fast kontaktpersonsstøtte ud over det fyldte 18. år, som vejleder og støtter den unge i at navigere i voksenlivets udfordringer.

Andre Støtteformer: Udover ovenstående tilbyder Sivitas tilpassede støtteformer, der kan inkludere hjælp til uddannelse, job, boligsituationen, økonomisk planlægning og personlig udvikling. Disse indsatser er designet til at styrke den unges evne til at stå på egne ben og bidrage til en positiv fremtid.

Tilpasning til Skiftende Behov: Sivitas’ tilgang anerkender, at unges behov kan ændre sig. Derfor er indsatserne fleksible og kan tilpasses eller genetableres, hvis den unge fortryder tidligere afvisninger af hjælp, eller hvis der opstår nye behov for støtte.

Sivitas arbejder tæt sammen med de unge for at sikre, at de føler sig hørt og støttet i processen. Kommunikation og samarbejde med kommunale myndigheder sikrer, at indsatsen er koordineret og i overensstemmelse med gældende lovgivning, alt imens den unges bedste interesser forbliver i fokus. Gennem disse målrettede indsatser støtter Sivitas unge i at opnå en følelse af selvstændighed og forbereder dem på de udfordringer og muligheder, voksenlivet bringer. Vores mission er at sikre, at hver ung person, der modtager ungestøtte, føler sig klædt på til at træffe informerede valg og bygge en lys fremtid på trods af de udfordringer, de måtte have mødt tidligere i livet.

Sociale indsatser