Skip to content

Vores ambition

Sivitas er ikke kun en konsulentvirksomhed; vi vil være en drivkraft for forandring

Vores vision er anderledes end de traditionelle tilgange inden for socialt arbejde. Vi tror på, at tænkning uden for rammerne er nødvendig. Hver person er unik, og derfor starter vi ikke med færdige løsninger. I stedet er vores “nysgerrighed” kernen i vores tilgang.

Vi mener hos Sivitas, at forandring begynder hos individet. Vi er vejledere og facilitatorer i en proces, hvor folk selv finder og udvikler løsninger på deres udfordringer. Vores mål er at fremme selvrefleksion og empowerment.

Vi har konceptet “selvejeskab”, som er både en tilgang og et mål inden for socialt arbejde. Som tilgang betyder det, at borgeren deltager aktivt i sin situation. Borgeren definerer problemet og finder løsninger inden for rammerne. Som mål vil vi, at borgeren får ejerskab og selvbestemmelse over sin situation, sit liv og sin fremtid. Når borgeren selv bestemmer, hvordan problemer skal løses, bevares deres selvrespekt selv når de har brug for hjælp fra andre.

Vores tilgang handler om at stille de rigtige spørgsmål og skabe en tryg ramme, hvor folk kan udforske deres styrke.

Familier og borgere er drivkraften bag forandring

Vores sociale indsatser løser psykosociale udfordringer på en vedvarende måde. Familier og borgere er drivkraften bag forandring – både når vi ikke er til stede og efter vi har sagt farvel. Vi ved, at de personer, der har disse udfordringer, har en vigtig rolle i at finde løsninger.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi vil fremme en inkluderende tilgang til socialt arbejde, hvor kultur, baggrund og psykiske lidelser ikke definerer en person. Vi ser hver borger som en helhed og arbejder for en forståelse af sociale problemer, der går ud over fordomme og stereotype forestillinger.

Sivitas’ ambition er at være en samarbejdspartner med andre socialarbejdere på rejsen mod trivsel og forandringer for vores medborgere, men også for hele samfundet. Vi vil skabe et samfund, hvor personer ikke kun overlever, men trives og blomstrer. Vores tilgang er baseret på forståelse, empati og respekt for den unikke rejse.