Skip to content

Alternativ til anbringelse §32 Stk. 1 nr. 5 & 8

Hvad består indsatsen af?

Sivitas’ døgnindsats tilbyder et intensivt alternativ til anbringelse, gennem massiv socialfaglig støtte og omsorg, tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Denne indsats er designet som en fleksibel løsning, der nøje tilpasses efter den enkelte families unikke situation og behov. Vores familiekonsulenter er klar til at yde støtte direkte i familiens hjem, uanset tidspunkt på døgnet, og sikrer dermed en kontinuerlig tilstedeværelse, der kan bidrage til familiens trivsel og sikkerhed.

Døgnindsatsen er ikke begrænset til familiens faste bopæl; den kan også implementeres matrikelløst, hvilket betyder, at indsatsen kan foregå i alternative omgivelser såsom et sommerhus, en lejlighed, eller andre egnede steder, der støtter op om familiens behov for ro, genopbygning og samvær.

Hvordan implementerer Sivitas døgnindsatsen?

Døgnindsatsen fra Sivitas aktiveres i situationer, hvor der er en akut og alvorlig bekymring for barnets eller børnenes velbefindende, og hvor en anbringelse uden for hjemmet overvejes. Vores mål med døgnindsatsen er at skabe et sikkert miljø for børnene, mens der arbejdes på at finde en mere permanent løsning, hvad enten det er det rette anbringelsessted eller en tilbageføring til hjemmet under sikre forhold.

Vores tilgang er at arbejde tæt sammen med familien for at afdække og adressere de underliggende årsager til bekymringen, samtidig med at vi tilbyder støtte og vejledning i en overgangsperiode. Dette indebærer en intensiv indsats fra vores kvalificerede familiekonsulenter, som kan omfatte alt fra praktisk hjælp i hjemmet til psykosocial støtte, vejledning i forældreskab, og samarbejde med relevante myndigheder og institutioner.

Indsatsen er særligt værdifuld i perioder, hvor familien befinder sig i en sårbar situation, herunder også under hjemgivelsesprocessen, hvor behovet for støtte og vejledning er kritisk for at sikre en vellykket overgang for både børn og forældre.

Sociale indsatser

Afløsning/Aflastning §84

Skræddersyet aflastning for familier med børn med særlige behov, tilrettelagt for at fremme trivsel og lette dagligdagen.