Skip to content

Støtteperson til forældre med anbragte børn §75

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder en vigtig støttepersonordning til forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet, i overensstemmelse med lovgivningen, specifikt § 75 i Barneslov. Denne ordning er designet til at støtte forældrene gennem en ofte vanskelig periode ved at tilbyde dem en støtteperson, der kan hjælpe med at navigere i de udfordringer, der følger med en anbringelse.

Hvordan implementerer Sivitas støtte til forældre?

Vores tilgang indebærer opbygning af et tillidsfuldt forhold til forældrene, facilitering af kommunikationen mellem forældrene og myndighederne, samt støtte til samarbejdet mellem forældrene, plejefamilien og familierådgiveren. Gennem denne proces arbejder Sivitas’ familiekonsulenter tæt sammen med forældrene for at reflektere over årsagerne til barnets anbringelse og fremme positive interaktioner med barnet.

Sivitas sætter små, håndgribelige mål sammen med forældrene – såkaldte mikromål – som er rettet mod at forbedre de forhold, der førte til barnets anbringelse. Disse mål tjener som skridt på vejen mod større mål, såsom genforening med barnet, hvor det er muligt og i barnets bedste interesse.

For at sikre, at alle forældre har mulighed for at modtage denne støtte, uanset sproglige barrierer, tilbyder Sivitas flersprogede familiekonsulenter. Dette sikrer, at kommunikationen mellem forældrene og støttepersonen er klar og forståelig for den enkelte. Gennem Sivitas’ støttepersonsordning tilbydes en holistisk støtte, der ikke blot fokuserer på de umiddelbare behov, men også arbejder hen imod langsigtede løsninger og forbedringer i familiedynamikken. Denne ordning er et vigtigt redskab for forældre, som befinder sig i en af livets mest udfordrende perioder, og understøtter dem i at navigere i kompleksiteten af at have et barn anbragt uden for hjemmet.

Sociale indsatser