Skip to content

Om Sivitas

I Sivitas støtter vi mennesker med at skabe bæredygtige forandringer i deres liv

Vi er en konsulentvirksomhed med erfarne og fagligt stærke konsulenter inden for socialt arbejde. Og vi tilbyder kommuner en lang række af sociale indsatser som fx familiebehandling, støttekontaktperson, støttet samvær og en række alternativer til anbringelser.

Vi tror på styrken i et hvert menneske

Vi tror på, at ægte forandring opstår, når individet er i centrum af processen, understøttet af tilpassede indsatser og aktiv deltagelse i deres egen udvikling.

Sivitas arbejde er derfor bygget op omkring tre fundamentale principper:

  • Et stærkt menneskesyn
  • Et tæt samarbejde med de borgere, vi støtter
  • Skræddersyede eklektiske tilgange

Menneskesyn: Vi tror på styrken i et hvert menneske og betragter hver enkelt borger som en unik person med egne kompetencer og ressourcer.  med fokus på, at kultur, baggrund, psykiske lidelser ikke definerer os som menneske, men vi tror på at mennesker er forskellige og kan opnå positiv forandring og trivsel på mangfoldige måder.

Samarbejde: Det er helt afgørende for at sikre meningsfulde og vedvarende forandringer at vi Samarbejde med borgerne. Vi praktiserer inddragelse gennem medindflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse, hvilket giver borgerne en stemme og et ansvar i deres egen udviklingsproces.

Metoder: Vi anvender en eklektisk tilgang til vores metoder, hvilket betyder, at vi tilpasser vores indsatser til den enkelte borgers unikke behov og udfordringer.

Bæredygtige forandringer kommer fra borgerne selv

Når vi lykkes med vores arbejde, har vi skabt en holdbar forandring i familiens eller det enkelte menneskes liv. Vores tilgang fokuserer på, at borgere og familier selv kan blive drivkraft for forandring i deres eget liv. Forandringer skal internaliseres blive en del af den enkeltes eller familiens daglige liv og rutiner. Og det skal blive forandringer, der fortsætter, når vi ikke længere er hos den enkelte eller i familien. Det kalder vi bæredygtighed.

Det betyder, at forandringen skal komme fra den enkelte. Derfor har vi flyttt fokus fra at være rådgivere og eksperter, der kommer med løsningerne, til at være facilitatorer, der fremmer refleksion, nysgerrighed og selvopdagelse hos borgerne. Dette skaber en platform, hvor folk ikke bare deltager i udformningen af løsninger, men også tror på dem – de udfører dem ikke for andres skyld, men fordi de selv ser værdien og tror på ændringen. De får ejerskab for forandringerne.

Selvejerskab som fundament for forandring

Vi stræber efter at sætte borgeren i stand til at tage ejerskab over sin egen situation, hvilket ikke alene fremmer en indre styrke til at skabe forandringer og træffe beslutninger i eget liv, men også sikrer, at denne indsats er bæredygtig. Det kalder vi ”selvejerskab”.

Denne tilgang tager udgangspunkt i, at borgerne selv er de mest kompetente til at definere deres udfordringer og finde bæredygtige løsninger inden for de givne rammer. At opnå en sådan bæredygtig forandring kræver en dyb forståelse for og respekt for de enkeltes oplevelser og perspektiver. Det kræver en tilgang, hvor vi sammen udforsker, hvad der virkelig kan gøre en forskel i det lange løb. Dette indebærer at lytte til og værdsætte de enkeltes historier og erfaringer, at inddrage dem i processen som ligeværdige partnere, og at støtte dem i at finde og fastholde deres egen motivation og tro på løsningerne.

Vores navn & logo

Sivitas’ navn stammer fra det latinske ord ‘civitas’, som betyder by, stat, fællesskab og borgerskab. Vi har valgt dette navn, da vi tror på vigtigheden af hvert individ som en borger i vores fællesskab. Sivitas afspejler vores forpligtelse til at forene mennesker og inkludere dem, der endnu ikke er en del af dette fællesskab. Vi har valgt Sivitas som vores danske version af civitas, da det symboliserer vores tro på enkeltpersoners og samfundets samlede styrke. Hos Sivitas tror vi på, at alle i dette land er medborgere, uanset deres baggrund eller omstændigheder.

Symboliserende logo

I vores logo repræsenterer mørkeblå tillid, professionalisme og pålidelighed. Denne farve afspejler vores engagement i at opbygge relationer og skabe omgivelser for vores borgere og deres familier.

Orange symboliserer energi, kreativitet og entusiasme. Det afspejler vores passion og dedikation til at arbejde med vores borgere og deres familier. Orange understreger vores tilgang, tænkning og vores glæde ved at støtte dem til at tage ansvar for deres eget liv. Vores logo repræsenterer vores forpligtelse overfor vores visioner og værdier. Vi tror på, at vores borgere og deres familier har evnen til at træffe beslutninger og tage kontrol over deres eget liv. Hos SIVITAS er vores mål at støtte og guide dem til at tage ansvar for deres fremtid og træffe beslutninger. Sammen arbejder vi hen imod et samfund, hvor alle kan deltage og tage ansvar for deres egen succes.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

I Sivitas begynder vi altid et samarbejde med en dialog om jeres behov og forventninger samt vores tilgang til det sociale arbejde. Vi lægger vægt på at være transparente og tydelige om både samarbejdets indhold samt priser.

Kontakt faglig leder Julie Thuen eller Shadman Salih for et uforpligtende samtale, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe bæredygtige forandringer for familier og borgere i jeres kommune.

Shadman Salih

Tlf. 42 63 43 40

E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen

Tlf. 42 63 43 44

E-mail: julie@sivitas.dk