Skip to content

Om Sivitas

Sivitas er en konsulentvirksomhed, der fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Vores team består af erfarne eksperter inden for forskellige områder, herunder familiebehandling, støttekontaktpersoner, støttet samvær og flere andre relevante områder. Vi tilpasser vores indsatser til individuelle borgeres og familiers behov og situationer.

Sivitas' navn

Sivitas’ navn stammer fra det latinske ord ‘civitas’, som betyder by, stat, fællesskab og borgerskab. Vi har valgt dette navn, da vi tror på vigtigheden af hvert individ som en borger i vores fællesskab. Sivitas afspejler vores forpligtelse til at forene mennesker og inkludere dem, der endnu ikke er en del af dette fællesskab. Vi har valgt Sivitas som vores danske version af civitas, da det symboliserer vores tro på enkeltpersoners og samfundets samlede styrke. Hos Sivitas tror vi på, at alle i dette land er medborgere, uanset deres baggrund eller omstændigheder.

Symboliserende logo

Fra nu og indtil vores fødselsdag i januar 2024 vil begge logoer blive anvendt.
Fra januar vil vi kun bruge det nye logo.

I vores logo repræsenterer mørkeblå tillid, professionalisme og pålidelighed. Denne farve afspejler vores engagement i at opbygge relationer og skabe omgivelser for vores borgere og deres familier.

Orange symboliserer energi, kreativitet og entusiasme. Det afspejler vores passion og dedikation til at arbejde med vores borgere og deres familier. Orange understreger vores tilgang, tænkning og vores glæde ved at støtte dem til at tage ansvar for deres eget liv.

Vores logo repræsenterer vores forpligtelse overfor vores visioner og værdier. Vi tror på, at vores borgere og deres familier har evnen til at træffe beslutninger og tage kontrol over deres eget liv. Hos SIVITAS er vores mål at støtte og guide dem til at tage ansvar for deres fremtid og træffe beslutninger. Sammen arbejder vi hen imod et samfund, hvor alle kan deltage og tage ansvar for deres egen succes.

Sivitas’ historie

I 2017 blev fundamentet for Sivitas lagt, da Shadman Salih grundlagde virksomheden og introducerede en ny tilgang til det sociale arbejde. Hans vision og baggrund som socialrådgiver med en cand.soc. i socialt arbejde samt specialisering i diagnosticeringstendenser inden for traumer og PTSD dannede grundlaget for vores virksomhed. Efter en periode hos Dansk Flygtningehjælp, hvor han fik en dyb indsigt i socialt arbejde, følte Shadman trangen til at udforske nye veje, især inden for området for flygtninge og indvandrere. Sivitas blev skabt med det formål at udfordre opfattelser om integration i Danmark. Shadmans perspektiv har nået offentligheden gennem kronikker og artikler, hvor han har reflekteret over integration som en proces for minoriteter. Shadman ser flygtninge og indvandrere som ressourcestærke medborgere og ønskede at etablere en tilgang, der kunne bryde barrierer og skabe forbindelser. Hans overbevisning er, at hvert individ er unikt og ikke bør reduceres til sin oprindelse. Han stræber efter at opbygge en virksomhed, der arbejder med mennesker uden at lægge vægt på deres etniske baggrund. Han afviser kategorisering af personer baseret på etnicitet og går forrest med en vision om inklusion og lighed for alle. Denne vision blev grundstenen for Sivitas’ opståen, hvor drømmen om inklusion og mangfoldighed blev født. I dag står vi stærkere end nogensinde før, og vores rejse mod et harmonisk samfund fortsætter ufortrødent. Selvom Shadman oprindeligt var hjertet og den drivende kraft bag virksomheden, er Sivitas vokset betydeligt over tid. Arbejdet i Midtjylland betød begyndelsen på en udvidelse, og efter tre måneder blev den første kollega ansat. Dette markerede starten på en rejse, der sidenhen har bredt sig til hele Danmark. I dag er Sivitas ikke kun formet af Shadmans engagement; en række dedikerede kolleger har tilsluttet sig visionen og arbejder hånd i hånd for at fortsætte udviklingen og ekspansionen af virksomheden. Denne kollektive indsats har gjort det muligt for Sivitas at stå stærkere end nogensinde før og realisere målet om et mere inkluderende og mangfoldigt samfund.

Vores ambition

Sivitas er ikke kun en konsulentvirksomhed; vi vil være en drivkraft for forandring. Vores vision er anderledes end de traditionelle tilgange inden for socialt arbejde. Vi tror på, at tænkning uden for rammerne er nødvendig. Hver person er unik, og derfor starter vi ikke med færdige løsninger. I stedet er vores “nysgerrighed” kernen i vores tilgang.

Vi mener hos Sivitas, at forandring begynder hos individet. Vi er vejledere og facilitatorer i en proces, hvor folk selv finder og udvikler løsninger på deres udfordringer. Vores mål er at fremme selvrefleksion og empowerment. Vi har konceptet “selvejeskab”, som er både en tilgang og et mål inden for socialt arbejde. Som tilgang betyder det, at borgeren deltager aktivt i sin situation. Borgeren definerer problemet og finder løsninger inden for rammerne. Som mål vil vi, at borgeren får ejerskab og selvbestemmelse over sin situation, sit liv og sin fremtid. Når borgeren selv bestemmer, hvordan problemer skal løses, bevares deres selvrespekt selv når de har brug for hjælp fra andre.

Vores tilgang handler om at stille de rigtige spørgsmål og skabe en tryg ramme, hvor folk kan udforske deres styrke.

Vores sociale indsatser løser psykosociale udfordringer på en vedvarende måde. Familier og borgere er drivkraften bag forandring – både når vi ikke er til stede og efter vi har sagt farvel. Vi ved, at de personer, der har disse udfordringer, har en vigtig rolle i at finde løsninger.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi vil fremme en inkluderende tilgang til socialt arbejde, hvor kultur, baggrund og psykiske lidelser ikke definerer en person. Vi ser hver borger som en helhed og arbejder for en forståelse af sociale problemer, der går ud over fordomme og stereotype forestillinger.

Sivitas’ ambition er at være en samarbejdspartner med andre socialarbejdere på rejsen mod trivsel og forandringer for vores medborgere, men også for hele samfundet. Vi vil skabe et samfund, hvor personer ikke kun overlever, men trives og blomstrer. Vores tilgang er baseret på forståelse, empati og respekt for den unikke rejse.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept