Om Sivitas

Læs mere om hvem vi er

Fokus på flygtninge og indvandrere

Sivitas er en konsulentvirksomhed forankret inden for børne- og familieområdet. Vi har fokus på flygtninge- og indvandrerfamilier, hvor vi kan understøtte kommunernes arbejde i Jylland og på Fyn blandt andet med rådgivning, vejledning og støtte af børn og familier med anden etnisk herkomst end dansk. På den måde arbejder vi for social integration og inklusion. 

Samarbejde hele vejen rundt

Vi har fokus på at skabe et godt samarbejde og bygge bro mellem borgerne/familierne og myndigheden. Det kan vi, fordi vi både kender til målgruppens udfordringer og til myndighedernes lovgivning og faglige tilgang. Derfor indledes opgaveløsningen med en grundig dialog, hvor der bliver aftalt mål og delmål, som tager udgangspunkt i kommunens ønsker og behov i forhold til den enkelte borger eller familie.

Forskellige kulturelle og socialfaglige baggrunde

Fordi vores familiekonsulenter selv har forskellige kulturelle og socialfaglige baggrunde, kan vi opnå en bedre forståelse af den enkelte families udfordringer og problemer. Desuden skaber vi tryghed, fordi vi taler familiernes modersmål og deler deres kulturelle rødder. 

Grundet både vores egne personlige erfaringer, samt erfaringer fra at arbejde med området, kender vi til de udfordringer, som flygtninge og indvandrere kan have i forhold til det danske samfund. Derfor kan vi hurtigt sætte os ind i familiens situation og finde den rette løsning, som er tilpasset den enkelte familie.

Ordet Sivitas

Ordet Sivitas kommer fra det latinske ord Civitas og kan på dansk oversættes til både by, stat, fællesskab og borgerskab. Vi tror på, at disse ting hænger sammen, og derfor arbejder vi for, at mennesker, som ikke er en del af fællesskabet, bliver en del af fællesskabet. 

Ci udtales på latinsk med tj og på dansk med s. Derfor har vi valgt at kalde os Sivitas.

Hvad andre siger om os

Læs hvad vores samarbejdspartnerne siger om os og vores arbejde

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Eller find os på de sociale medier

Følg os på de sociale medier og få de seneste opdateringer fra Sivitas.