Skip to content

Om Sivitas

Sivitas er en konsulentvirksomhed, som tilbyder sociale indsatser til kommuner med kontorer i både Aarhus og Esbjerg. Vi er et bredt sammensat team, der spænder vidt fagligt og har stor erfaring inden for det socialfaglige område. I vores praksis har vi fokus på høj grad af fleksibilitet, kreativitet og nysgerrighed, og vi arbejder med alle borgere uanset alder, baggrund og livssituation.

Vores navn afspejler vores identitet og mål. Ordet ”sivitas” er en dansk omskrivning af det latinske ord ”civitas”. Civitas oversættes til både by, stat, fællesskab og borgerskab på dansk. Vi tror på, at disse fire ting hænger sammen, og derfor arbejder vi for, at mennesker, som ikke allerede er en del af fællesskabet, bliver det.

Sivitas’ historie

Sivitas blev grundlagt i 2017 af Shadman Salih. Historien om Sivitas’ tilblivelse er også til dels historien om Shadmans erkendelser omkring det socialfaglige arbejde i vores samfund. Gennem studier og arbejde bemærkede Shadman, at der var en tendens til at fremskynde diagnoser og sætte folk i kasser, når en borger mødte systemet.

Gennem 6 års arbejde med flygtninge for Dansk Flygtningehjælp, blev systemets opdeling mere og mere tydelig for ham og han observerede en højnet fokus på kulturer, religion, traumer og etnicitet i arbejdet med flygtningefamilierne.

Han oplevede også, at der i samfundet generelt var en tendens til at sætte flygtninge i en af to kasser: Enten blev de betragtet som stakler og ofre, eller også som samfundsnassere og snyltere. Uanset hvad, så havde Shadman en oplevelse af, at kultur, religion, traumer eller etnicitet ofte blev gjort til problemernes årsag.

Frøet til Sivitas var nu sået. Shadman havde en klar holdning til tilgangen til arbejdet med flygtningene, som han nu både havde oplevet på første hånd og forsket i. Han kunne ikke stå inde for den, og han satte sig for at gøre op med den.

I første omgang gik Shadman til tastaturet for at skrive kronikker og deltage i den offentlige debat om integration – hvilket han fortsat gør. Men det var ikke helt nok. Og det føltes ikke som en tilstrækkelig praktisk måde at gøre det på for Shadman, som i mange år havde været dybt involveret i at skabe forandringer i familier i den virkelige verden.

Derfor gik startskuddet så endelig den 1. januar 2017 til Shadmans nye virksomhed, Sivitas, som er en virksomhed, der bevidst søger ikke at sætte borgere i kasser, men ser hvert menneske som unikt.

I sin spæde start havde Sivitas kun Shadman selv som ansat, men med et par sager i Midtjylland i gang, voksede virksomheden sig stille og roligt større, og Shadman ansatte efter tre måneder sin første kollega.

Fra 2020 udvidede Sivitas kraftigt med et nyt kontor i Esbjerg og sager i familier med alle slags baggrunde. Virksomheden tæller nu over 20 ansatte, der arbejder på sager i flere dele af Jylland og på Fyn.

Ambitionen

Vores ambitioner har været store lige siden Sivitas’ tilblivelse. Det har hele tiden været vores mål, at alle familier og borgere skal behandles ens, uanset hvem de er, hvor de kommer fra og hvad de har med sig. Vi ville væk fra kategoriseringer og kassetænkning og vi ville være mere end blot eksperter på borgere med anden etniske baggrund.

Vi ønsker, og arbejder på at dreje væk fra begrebet integration, hvilket i vores øjne er et udefineret begreb, der bliver brugt uden forståelse for, eller enighed om, hvornår man er integreret. I stedet tager vi udgangspunkt i at se borgernes sociale udfordringer på samme måde for alle – uden at bruge kultur, religion eller traumer som den eneste forklaring på problemerne.

Vi oplever, at der i vores samfund er en udbredt diagnosticeringstendens, som tit bruges til at sætte folk i kasser, og som vi mener kan stå i vejen for at se den enkeltes behov og fremtidsmuligheder. For at vi kan sikre faglighed og kvalitet, har vi sat ”nysgerrighed” på en piedestal. Vi er nysgerrige på det enkelte menneske – hvem de er og hvordan de beskriver sig selv. Det gør vi for at finde kernen til udfordringen – uanset hvilke forudindtagelser man kunne være fristet til at tage udgangspunkt i.

Vi er stolte over de senere år også at varetage opgaver mere bredt i samfundet, hos familier med både etnisk dansk og etnisk minoritetsbaggrund. Vi matcher fortsat vores konsulenter med borgere på baggrund af deres kompetencer, og vi tager derfor sager i alle familier, uanset baggrund, og støtter børn og forældre i de individuelle problemstillinger de står overfor.

Vi arbejder fortsat med stor nysgerrighed sammen med hver enkelt borger for at forstå, hvad der er til grund for de sociale udfordringer, set ud fra deres individuelle perspektiv. Derfor er vores ambition i Sivitas også, at man i Danmark i 2030 ikke længere vil tale om fremmede, men at vi alle er borgere, med hver vores unikke baggrund.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk