Skip to content

Praktisk pædagogisk støtte §32, stk. 1 nr. 2 & 8

Hvad består indsatsen af?

I overensstemmelse med Barnets Lov § 32 tilbyder Sivitas skræddersyede løsninger for praktisk pædagogisk støtte til familier, hvor der er identificeret et særligt behov. Denne indsats er designet til at styrke familien indefra og ud, ved at arbejde med de mål, der er sat i fællesskab med kommunen, for at fremme et positivt familiemiljø og understøtte barnets eller den unges udvikling.

Hvordan implementerer Sivitas praktisk pædagogisk støtte?

Vores tilgang indebærer et tæt samarbejde med familien for at tackle pædagogiske udfordringer, som f.eks. forebyggelse af vold, understøttelse af børns følelsesmæssige udvikling, og hjælp til forældrene med at sætte passende grænser. Ved at indføre struktur i dagligdagen og facilitere et konstruktivt samarbejde med eksterne institutioner eller skoler, arbejder vi for at skabe de bedste forudsætninger for barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Et kerneelement i vores metode er inddragelsen af hele familien i beslutningsprocessen, sikring af, at alle føler sig hørt og anerkendt, og at familien selv kan se og føle udviklingen. Gennem anvendelsen af strategier såsom mikromål, fremmer vi positive ændringer, der kan have en langvarig effekt på familiens dynamik.

Kommunikation med rådgiveren om familiens fremskridt og udfordringer er en vigtig del af vores indsats. Statusbeskrivelser foretages efter aftale med rådgiveren og baseret på en løbende vurdering af behovet for opfølgning. For at sikre, at alle familier kan drage nytte af vores støtte, tilbyder vi desuden hjælp fra flersprogede familiekonsulenter til familier, der står overfor sproglige udfordringer. Dette sikrer, at vores indsats er tilgængelig og tilpasset den enkelte families unikke behov.

Sociale indsatser

Ungestøtte §114-116

Specialiseret støtte til unge for en glidende overgang til voksenlivet, baseret på individuelle behov.