Skip to content

Socialt ansvar

Vi tager vores ansvar alvorligt

Som virksomhed er vi socialt ansvarlige. Vi arbejder parallelt med vores sociale indsatser på at skabe muligheder for borgere i alle dele af samfundet.

Sivitas støtte til Mødrehjælpen

Vores Donation Bidrager til Feriehjælp og Julehjælp

Som en ansvarsfuld virksomhed stræber Sivitas konstant efter at være en positiv kraft i samfundet. Vi tror på, at vores succes som virksomhed indebærer en forpligtelse til at give tilbage.

Derfor har vi besluttet at donere Feriehjælp og julehjælp til et barn gennem Mødrehjælpen for hver familie, der modtager vores ydelser i både 2023 og 2024.

Vi ser frem til at gøre en forskel og skabe lyspunkter for dem, der har brug for det mest.

Debat om ”integration”

På kaffemøder taler vi med politikere og fagpersoner om den omdiskuterede ”integration”. Vi debatterer hvordan integration skal forstås og hvornår man egentlig er integreret. Vi sætter også spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet har brug for at tale om integration inden for det sociale arbejde.

Kamp mod fremmedgørelse

I samarbejde med Center for Væredytighed driver vi Café Væredygtighed på Grimhøjgård i Aarhus, hvor besøgende bliver opfordret til at indtage en kop kaffe sammen med en fremmed ved kaffevognscafeen, og tage en åben og nysgerrig dialog, for at blive klogere på hinanden og lære hinanden bedre at kende.

Cafeprojektet blev sat i gang på baggrund af den voksende tendens vi oplever, hvor vi ser at der sker en fremmedgørelse af andre mennesker, fordi de repræsenterer en anden holdning, politisk ståsted, kultur, etnicitet eller social klasse. Under overskriften #FriForFremmede2030 arbejder vi med projektet på vores ambition om, at der i Danmark i 2030 ikke længere er “fremmede”, men at vi alle er borgere med forskellig baggrund.

Social inklusion

Gennem samarbejder og lobbyarbejde arbejder vi i Sivitas for at sikre en bedre og mere værdig vej til job for dem, der er helt udenfor arbejdsmarkedet, gennem konceptet Løn fra Dag 1, hvor vi også selv sætter et eksempel med ansættelser uden forudgående praktikforløb.

Vi arbejder også for grupper, der har behov for støtte til at høre til at opnå deres potentiale som, f.eks. vores samarbejde om rollemodeller til unge med FGU Aarhus i projektet INSUM.

Frivillighed

Sivitas ønsker at styrke samfundet og fællesskabet for alle og bidrager derfor gerne på forskellig vis til foreninger og velgørende formål. Vi donerer regelmæssigt til gode formål, tilbyder frivillig arbejdskraft hvor muligt og støtter op om lokale foreninger f.eks. ved at tilbyde gratis lån af lokaler.